Målet med den nya kommunlagen är att öka invånarnas möjligheter att delta och påverka. Det görs bland annat genom att öka webbkommunikationen.

En av lagreformerna förpliktar kommuner och kommunsamfund att publicera alla sådana beslut på webben, där kommuninvånarna har möjlighet att söka ändring.

Som en följd av detta publicerar Egentliga Finlands förbund de tjänsteinnehavarbeslut som finns till påseende på sidan: http://www.varsinais-suomi.fi/sv/uppgifter-och-verksamhet/beslutsfattande/tjaensteinnehavarbeslut

avoindatakuva