Egentliga Finlands förbunds representantmöte utser ledamöterna för det landskapsfullmäktige som representerar medlemskommunerna, samt deras personliga suppleanter. För de grupperingar som är representerade i medlemskommunernas fullmäktige, fördelas platserna i landskapsfullmäktige på följande sätt:   

  Samlingspartiet 25
  SDP 20
  Centern 15
  Gröna förbundet 14
  Vänsterförbundet 12
  Sannfinländarna 8
  Svenska folkpartiet 5
  Kristdemokraterna 3


Representantmötet utser ledamöterna för landskapsfullmäktige på basis av invånartalet, så att varje medlemskommun har en ledamot för varje påbörjat antal femtusen invånare, dock högst 30 % av det totala medlemsantalet. Landskapsfullmäktiges ledamöter väljs för en tid som motsvarar mandaten för medlemskommunernas fullmäktige.

I och med vård- och landskapsreformen väljs för första gången landskapsfullmäktige i direkta val i oktober 2018, för fyra år i taget. Egentliga Finlands förbunds nu valda landskapsfullmäktige fungerar tills landskapsförbundens verksamhet upphör 1.1.2020.

Egentliga Finland förbunds landskapsfullmäktige 2017 - 31.12.2019