I tävlingen Innoaura väljs ett företag från landskapet som enligt väljarna innehar kreativitet och kreativ potential eller som utvecklat affärsverksamhet inom så kallade kreativa branscher (det kan också vara frågan om ett enskilt projekt inom ett företag eller om en enhet inom ett större företag).

Landskapsprogrammet för Egentliga Finland 2011-2014 innehåller som en åtgärd att “ett årligt offentligt pris beviljas för de bästa innovationerna på det kreativa verksamhetsonrådet i regionen där urvalskriterierna stöder landskapets närigspolitiska mål”. Med anknytning till förverkligandet av landskapsprogrammet anordnades en tävling år 2012, 2013 och 2014. Till äran för Finlands 100-årsjubileum ordnas denna tävling även år 2017.

Tävlingens syfte är att:

  • öka kännedomen om och uppskattningen för kreativa branscher, både inför investerare och för en större publik
  • informera om vikten av kreativa branscher och vilka möjligheter som finns
    inspirera nya företagare till branschen
  • lyfta fram goda exempel och inspirera företag från andra branscher att delta
  • genom publicitet erbjuda möjligheter för de prisbelönade att skapa nya fruktbara kontakter

Det prisbelönade företaget måste vara verksamt och idéerna långt genomförda i praktiken. Företagets hemort måste vara i Egentliga Finland, fastän marknaden skulle finnas någon annanstans.

Tävlingens valnämnd beslutar om vinnaren. Priset till vinnarföretaget är 8 000 euro. Dessutom kan valnämnden dela ut hedersomnämnanden.

Under de tidigare åren har priset gått till Musikhusets i Helsingfors Aicon –läktarstol planerad av LPR-arkkitehdit, Metaverstas oy:s projekt “Virtuaalioppimisympäristö meriturvallisuusharjoitusten tukena” samt NordicEdu oy:s “NordicEdun Oppimispelit”. Års 2017 vinnare är Led Tailor Innova7ion:s "Fotoniteknologia arkipäivän käytössä" och Myssyfarmi:s "Myssyfarmin maailmanvalloitus".

 

Tilläggsinformation
Näringslivschef Petteri Partanen
fornamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi
tel. 040 7760 630

innoaura2017