MUSEIDIREKTÖR LAURA LUOSTARINEN, ÅBO-SAMFUNDET OCH KONSTNÄR JOHANNA ORAS TILLDELADES ÅRETS AURORAMEDALJ

Tilläggsinformation: Kommunikationschef Kirsi Stjernberg, 040 5513 120

Auroramedaljen för år 2017 tilldelades museidirektören Laura Luostarinen, Åbosamfundet och konstnären Johanna Oras på landskapsfullmäktiges möte i dag.

Museidirektören Laura Luostarinen har varit direktör för konstmuseum Veturitalli i Salo ända sedan 2002. Museet har blivit känd både nationellt och även internationellt som ett museum med hög profil. Det har specialiserat sig i nutida konst och fotografi. Museets status är följd av Luostarinens ihärdiga arbete, också under den svåra strukturella omvandlingen i Salo. Luostarinen ska bli på pension på våren 2018. Auroramedaljen är ett pris för hennes livsarbete för Egentliga Finlands kultur!

- Jag är väldigt glad ock överraskad över den här uppmärksamheten. Det, att just Salo och museiverksamheten får priset, gläder mig speciellt. Det är också rörande att få priset som en kvinnlig finsk direktör. Jag hoppas att mitt exempel uppmuntrar andra kvinnor att tro på sig själva och att de kan lyckas som ledare, konstaterar Luostarinen.

- Jag är tacksam för Salo stad för att den har möjliggjort den framgångsrika museiverksamheten med forskning, publikationer och fina utställningar. Det viktigaste är att väcka frågor hos besökarna, och att låta dem själva hitta svaren, fortsätter Luostarinen.

 

Turkuseura – Åbosamfundet ry. fyller 60 i år och har blivit en vägvisare, även nationellt, för det nutida hembygdsarbetet. Åbosamfundet jobbar för att värna om Åbo-identiteten. Samfundets nya profil har förstärkts genom partnerskapet med Åbo stad. Arrangemang av regionalforum i olika stadsdelar har varit på Åbosamfundets ansvar. Åbosamfundet når olika generationer och arbetar smidigt på två språk.

- Det här priset betyder mycket inte bara för Åbosamfundet utan också för andra föreningar som jobbar med hembygdesfrågor i vårt landskap. Medaljen uppmuntrar den tredje sektorn att jobba aktivt i Åbo och Egentliga Finland också i fortsättningen, säger Tapio Jokinen, ordförande för Åbosamfundet.

- Åbosamfundet har jobbat för det kulturella arvet i Åbo och för stadens utveckling redan i sextio år. Det är fint att detta uppmärksammas. Åbosamfundet tackar Egentliga Finlands förbund varmt för Auroramedaljen.

 

Johanna Oras är konstnär, som bor i Koski tl. och en del av året i Frankrike. Oras konstverk är färggranna och mystiska stilleben. Oras har studerat både i Florens och St. Petersburg och ordnat utställningar både i Finland och utomlands. Hon har systematiskt jobbat för att hitta nya utrymmen och kontakter med publiken. Senast har hon haft utställning på Logomo.

Oras kunde inte vara närvarande på fullmäktiges möte för att hämta sin medalj, men hon har uppmärksammats skilt.

  • Det här är en väldigt värdefull erkännande för mig. Det är också en fin avslutning för vår Finland 100 år-utställningsrunda och samtidigt en fantastisk början på mitt egna 25-årskonstnärsjubileum. En intressant detalj är förresten, att bildhuggaren som har format Auroramedaljen, Kalle Karttunen, var min fars gudfar, berättar Oras.

Egentliga Finlands förbund beviljar årligen i december Auroramedaljen åt en person, organisation eller myndighet som verkat förtjänstfullt till förmån för landskapets vetenskap, konst eller annan kulturverksamhet. Medaljer har beviljats sedan år 1977. Årets Auroramedalj är den totalt nittionde.

aurora

Tapio Jokinen, ordförande för Åbosamfunde,  Pirkko Keskinen  och Tryggve Forssell  Turkuseurasta, museidirektören Laura Luostarinen

Johanna Oras

Johanna Oras