Landskapsfullmäktige sammanträder elektroniskt på måndagen 14.6. kl. 10.30.

Mötet kan följas via den här linken på Youtube.

Föredragningslitan hittas här.