Aurora 2021 a

Bild: Katri Koivisto. Från vänster landskapsstyrelsens ordförande Ilkka Kanerva, museichef Sami Louekari och lanbruksmuseefondens styrelseordförande Olavi Ala-Nissilä.

 

Landskapsstyrelsen vid Egentliga Finlands förbund har delat ut 2021 års Auroramedalj till Finlands lantbruksmuseum Sarka i Loimaa. Mottagaren valdes ut bland förslag som inkommit från landskapets invånare och aktörer. Sarka lyfter fram lantbruk, landsbygd och finländsk livsmedelsproduktion på ett mångsidigt sätt. Museet har en erkänd och stark ställning på det finska och internationella museifältet. Dessutom har museet en betydande inverkan på forskning och informationsförmedling kring det finska lantbruket.

 

Museets basutställning sammanfattar det finska lantbrukets historia och presenterar innovationer från olika tider: verktyg, maskiner och arbetsmetoder. I sina specialutställningar lyfter museet fram varierande, aktuella ämnen, senast bland annat klimatförändringen och hur den tar sig uttryck på konsumentens tallrik. Annat anmärkningsvärt på Sarka är en särskilt omfattande utställning av lantbruksmaskiner samt ett Livsmedelsmuseum som tar med besökaren till den finska maten och de finska mattraditionerna. Sarka förnyar och utvecklar ständigt sin verksamhet.

-Vi vill tjäna vår publik på ett mångsidigare sätt och utvecklar våra digitala tjänster, såsom nätutställningar och virtuella guidningar, liksom vårt utbud i nätmiljö i bredare bemärkelse. Dessutom har vi inlett en förnyelse av vår tredje basutställning, maskinutställningen. Det nya utställningsmanuset blir klart senast i höst, och därefter börjar vi söka finansiering. Den genomgripande förnyelsen av basutställningen är ett omfattande projekt som kräver särskild finansiering, berättar museichef Sami Louekari om museets kommande planer.

Sarka förtjänar ett specialomnämnande för sitt sätt att måna om delaktigheten i sitt publikarbete. Museet ordnar många evenemang som skapar gemenskap och även lockar sådana besökare som inte nödvändigtvis annars besöker museer. Bevarandet av traditionella färdigheter, förevisningen av gamla jordbruksmaskiner och arbetssätt, samt insatserna för att sprida kunskap om traditionerna kring årstidernas växlingar på landsbygden, riktar sig till en bred målgrupp. Sarka har också utfört betydande arbete för att värna Loimaas lokalhistoria, byarna och identiteten.

I publikens förslag nämndes många gånger att museet borde utses till mottagare av Auroramedaljen. Publiken ser Sarka som ett fint exempel på hur ett museum inte bara är historia utan också en aktiv kulturaktör och tankeväckare som får sina besökare att begrunda sina uppfattningar om såväl den finska livsmedelsproduktionen som om sitt eget förhållande till maten. Museets personal får särskilt beröm från publiken. De är lättillgängliga, yrkesskickliga och redo att bjuda på sig själva: än att guida klädda i kanindräkter, än att åka skidor på gräsmattan under ett vinterevenemang utan snö.

-Vi är mycket rörda över erkännandet. Det känns bra att man sätter värde på det vi gör. Vi finns här för vår publik och publikens beröm är det bästa man kan få. Jag får vara stolt över vår proffsiga personal, berömmer museichef Louekari.

 

Auroramedaljen

Egentliga Finlands förbund delar årligen ut Auroramedaljen till en person eller organisation som verkat förtjänstfullt för landskapets vetenskap, konst eller annan kulturverksamhet. Medaljen kan också delas ut till en person som ursprungligen kommer från Egentliga Finland och som på ett betydande sätt deltagit i nationell kulturverksamhet. Den medalj som nu delats ut är den 97:de i ordningen. Förslag på medaljmottagare med motiveringar samlades in från landskapets aktörer och invånare via ett nätformulär. Dessutom hade kulturkommittén vid Egentliga Finlands förbund möjlighet att föreslå en medaljmottagare. Det inkom sammanlagt 36 förslag. Landskapsstyrelsen valde ut medaljmottagaren bland förslagen under sitt möte i mars.

 

Tilläggsinformation: specialplanerare Katri Koivisto, tfn 0400 251 771