I Egentliga Finlands förbunds Aulagalleri, som öppnade 14.2.2011, öppnar den 20 april en ny konstutställning. Nu är temat fotokonst.

Förbundets specialplanerare och passionerade fågelskådare Kalle Larsson (f. 1975) ställer ut fotografier med temat fåglar i naturen. Fotografierna är tagna i Irland, Island, Israel och Finland.

Landskapsförbundets projektplanerare inom PaikkaOppi Juha Riihelä (f. 1982) visar fotografier, vars teman är stämningar i staden och överraskande element i gatubilden.

 

 

Kalle Larssons och Juha Riiheläs fotoutställning är öppen 20.4. – 27.5.2011, vardagar kl. 8.30 – 15. Adress Bangårdsgatan 36, Åbo.

Aulagalleriets första utställning bestod av Antti Vaalikivis kolteckningar och serigrafier. I framtiden samarbetar Egentliga Finlands förbund även med bl.a. unga konstnärer från Åbo konstakademi.

 

 

 

Tilläggsuppgifter: landskapsarkitekt Heidi Saaristo tel. 050 5462 936

Kalle Larsson tel. 0400 695 679

Juha Riihelä tel. 040 7174 079

flamingo-kalle-larssonkaupunki riihela