DVV kuvituskuva etatuki

Bild: Digituki -projekt; Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

 

Vi lever i en exceptionell tid. Coronaviruspandemin har påverkat överallt i världen och i Finland har den med beredskapslagen börjat synas i människors normala vardagliga verksamhet. I denna speciella situation blir hanteringen av ärenden elektroniskt ännu viktigare.

Det är också viktigt att förstå hur många ärenden som idag är möjliga att sköta på distans från det egna hemmet i stället för att fysiskt vara på plats. Därför är det nu viktigare än någonsin tidigare att säkerställa att medborgare har tillräckligt digitalt stöd tillgängligt på distans.

 

Alla kan hitta ett lämpligt fjärrstöd, vi listar de viktigaste nedan:

Åbo stad har också samlat information om coronaviruset och om säkerhet vid webbarbetet:

Vi vill främja att medborgare fortfarande kan sköta sina vardagliga ärenden enkelt även om många fysiska platser är stängda. Digitala tjänster underlättar hanteringen av ärenden på distans då riskgrupper inte behöver lämna hemmet för att sköta ärenden. Vi tar hand om varandra i de här tiderna!

Fjärrstödets länkar har samlats av Digituki Varsinais-Suomessa-projektet.

- En del av länkarnas innehåll är tyvärr bara på finska av orsaker som inte beror på oss, konstaterar projektets projektchef Noora Orvasto.

 

DIGITUKI logo vari 1000x460px

Digituen kuvituskuva DVV 2

 

Svara på enkäten!

Med hjälp av denna enkät utreder vi finländarnas digitala färdigheter och behovet av hjälp med användningen av digitala tjänster samt e-tjänster. Enkäten är avsedd för alla: de som använder digitala tjänster och dem som inte använder smarta apparater.

Digital kompetens är en ny medborgarkompetens som gör vardagen flexiblare för oss alla!

Man kan svara på enkäten digitalt här: https://dvv.fi/digitaitokartoitus

Enkäten tar bara några minuter. Tack för er tid!

Enkäten genomförs av finansministeriet i samarbete med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Svarstiden pågår fram till den 3 april 2020.

Enkäten är en del av den nationella koordineringen av digitalt stöd, som förverkligas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och finansieras av finansministeriet. Målsättningen med digitalt stöd är att säkerställa att alla medborgare har tillräckliga digitala färdigheter samt möjlighet att få hjälp flexibelt och då det passar dem. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för den nationella utvecklingen av digitalt stöd. Enkäten är den första nationella kartläggningen av digitala färdigheter, som ger oss värdefull information som stöd för utvecklingen av digitalt stöd och digitala tjänster. 

 

DIGITUKI logo vari 1000x460px

Valtatie 8 Turku–Pori-yhteysvälin kehittämistoimenpiteitä tarkastellaan uudessa vuoden 2019 joulukuussa valmistuneessa selvityksessä. Selvityksessä arvioidaan väylää ja sen osayhteysvälien kehittämistoimenpiteitä viiden tavoitealueen kautta: liikenneturvallisuus, kuljetukset, ympäristö ja maankäyttö, ilman autoa tehtävät matkat sekä henkilöautomatkat. Selvitystyö erottelee parantamishankkeet kolmeen neljän vuoden jaksolla toteutettavaan koriin mukaillen tulevaa valtakunnallista 12-vuotista liikennejärjestelmätyötä.

Työn on toteuttanut Ramboll Oy, ja selvitystyön ohjausryhmään kuuluivat Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntaliitot, Rauman, Satakunnan ja Turun kauppakamarit, yhteysvälin kuntien ja satamien edustajat sekä Väyläviraston edustaja.

Selvitystyön raportti