Vi mottar i första hand elektroniska fakturor.

Egentliga Finlands förbund

Y-kod: 0922305-9

VAT-tunnus: FI09223059

Elektroniska räkningar:

Adress för elektroniska räkningar: 003709223059
OVT-kod (Operaattori Välittäjätunnus):  003709223059
CGI: 003703575029

Pappersfakturor:

Egentliga Finlands förbund

PB 273

20101 Åbo