con_address    Slottsgatan 52 B, Åbo

 

con_info    Postadress:

Öppethållningstid: 9:00-15:00

Egentliga Finlands förbund, PB 273, 20101 Åbo 

Info: (02) 2100 900

E-post: fornamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi

E-post till registrator:kirjaamo(at)varsinais-suomi.fi