förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi

 Växel +358 (02) 2100 900

  Kari Häkämies
landskapsdirektör


- leder förbundets verksamhet
- föredragande i landskapsstyrelsen


tel. +358 (0)44 201 3204

Personuppgifter och CV

 

landskapsdirektörens assistent, Travel Manager
Mäkynen Heli

tel. +358(0)44 974 0673

 

Hakamies Kari

 

 

Regionutveckling

 

   

Nuotio Tarja
regionutvecklingsdirektör
- ledning av landskapets regionala utveckling
- internationella ärenden
- Central Baltic Interreg IVA -programmets administrationsuppgifter


tel. +358 (0)40 5063 715

 

Tarja Nuotio

Heinonen Sami
skärgårds- och landsbygdsombudsman
- landskapets skärgårds- och landsbygdsärenden
- EU:s skärgårdsprogram


tel. +358 (0)400 413 704

 

 

  Heinonen Sami

Högblom Esa
specialplanerare
- samarbete kring utbildnings- och prognostiseringsärenden i landskapet
- kontaktperson för  turismärenden
- landskapets sammarbetsgrupp


tel. +358 (0)40 7760 310

 

Esa Högblom

Kanerva Kirsi
assistent
- dokument för projektbeslut och FIMOS-uppföljning
- sekreteraruppgifter för kompetensgruppen
- assistent vid utvecklingsuppgifter
- publikationsverksamhet
- uppdatering av webbsidor
- huvudförtroendeman (JHL)


tel. +358 (0)50 5301 810

 

 

Kirsi Kanerva

Kanervo Otto
Statistik analytiker
- Poretieto- och Ennakointiakatemia -projekt
- Statistisk analys och datavisualisering

tel +358 40 595 3836
  Kanervo Otto

Lauttamäki Salla-Maria
specialplanerare

 

tel. +358 40 520 0761

 

   Lauttamaki Salla Maria
Partanen Petteri
näringslivschef
- landskapsprogrammets verkställighetsplan
- uppföljning av landskapsprogrammet
- näringslivsärenden och kommunikation med näringslivet
- regionala innovationer och försök (AIKO) finansiering

 
tel. +358 (0)40 7760 630

 

Petteri Partanen

Roslakka Ville
specialplanerare
- sekretare för landskapets samarbetsgrupps sekreteriat
- uppföljning och information av ERUF -programmet
- projektrådgivning
- Central Baltic 2014-2020 -programmets statliga finansiering


tel. +358 (0)50 5920 404

 

 

Ville Roslakka

 Internationellt samarbete

 

   

Palhus Sonja
chef för internationella ärenden
- internationella ärenden och koordinering av evenemang
- regionsamarbete mellan internationella aktörer


tel. +358 (0)40 5343 865

 

Sonja Palhus

Central Baltic Interreg -programmet

   

 

Niitepõld Merike
administrationsansvarig
- Förverkligande av förvaltningsmyndighetens uppgifter på operativ nivå; stöd av bl.a. sekreterariatet 
- beskrivning och uppdatering av förvaltnings- och övervakningssystemet
- förverkligande och koordination av årsrapporteringer


tel. +358 (0)40 7420 302

  niitepoldmerike

Alamets Ülari
Project Manager

tel. +358 (0)40 1483 901

 

  alamets ylari web 
Balode Monika

Project Coordinator

tel. +358 40 553 5592

  monika balode
Bertieri Elisa

Communication Officer

tel. +358 (0)45 345 7740

  Bertieri Elisa

Bogel-Leino Marika
Assistant/Travel Manager

tel. +358 (0)40 847 3308

 

  bogel-leino-marika

 

Brozinski Ari
Communication Manager

p. +358 (0)44-257 5716

  brozinski ari web

Erkko Sanna
Financial Manager

tel. +358 (0)50 3558 623

 

   Erkko-Sanna

Keinänen Tiina
projektkoordinator

tel. +358 (0)40 4846 972

 

Tiina Keinänen

Kuitunen Marja
Financial Officer
- Central Baltic programmet


tel. +358 (0)400 289 870

 

Marja Kuitunen

 

Kunnari Pia-Marja
financial officer

tel. +358 (0)40 139 2272

 

   

Laaksonen Pille
Project Manager (Utbildning)

tel. +358 (0)40 5536 719

 

  Laaksonen Pille

Numminen Samu
Project Manager (Miljö)

tel. +358 (0)400 532 092

 

  Numminen Samu

 

Põldma Annika
ekonomiinspektör


tel. +358 (0)40 5567 760

 

Poldma Annika2Suuronen Veli-Pekka

IT Manager

tel. +358 (0)40 5910 110

 

   

Telkkinen Leena
project coordinator

tel. +358 (0)40 575 2604

  telkkinen leena

Volt Ivo
Project Manager (Transport)

tel. +358 (0)40 5538 795

 

  Volt Ivo
   

Till början

  Intressebevakning och kommunsamarbete

 

 

Virtanen Janne
intressebevakningsdirektör
- ledning av landskapets intressebevakning
- samarbete med riksdagsledamöter

tel. +358 (0)40 583 6950

 

Janne Virtanen

 

 

Rannikko-Laine Malla
specialplanerare
-landskapets intressebevakning

tel. + 358 (0)40 721 3429

 

  Rannikko Laine Malla

Koivisto Katri 
specialplanerare

- Kulturärenden
- EU-informatör, Europe Direct Egentliga Finland

p. +358 (0)400 251 771

  Rosenberg Katri

Stjernberg Kirsi
Kommunikationschef

-förbundets yttre och inre kommunikation

-mediarelationertel. +358 (0)40 5513120

 

Kirsi Stjernberg

Vaalikivi Antti
grafisk designer

- fotografering
- editering av bilder och dokument

tel. +358 (0)50 4003 416

 

Antti Vaalikivi

 

Informationsservice och Lounaistieto

 

Till början


Vasanen Antti

chef för informationstjänster
- leder infotjänstgruppens verksamhet
- uppföljning, prognostisering och forskning
- utveckling av informationstjänsterna


tel. +358 (0)50 410 2294

  Vasanen antti2018

Kähärä Maiju 
samarbetskoordinator
-Regional öppen data samarbete
-Utveckling av Lounaistieto

tel. +358 (0)40 528 7547

www.lounaistieto.fi

  Kahara Maiju
Rantanen Tiina
forskningsbiträde
-statistiker
-uppdatering av webbsidorna
tel. +358 (0)40 5417 607
 

Tiina Rantanen

Räikkönen Natalia
GIS expert
- Lounaistieto
- GIS & HAME

tel. +358 (0)44 0411 120

  Raikkonen Natalia
 Landskapets administration    

 

Määttänen Petra
administrationsdirektör 
- chef för ansvarsområdet
- förvaltnings-, ekonomi- och personalärenden


tel. +358 (0)41 502 5246

  Maattanen Petra 
Ahola Maria

ämbetsverksmästare 

tel. +358 (0)2 2100 900 (växeln)

   

Karttunen Marja
administrationssekreterare
- beredning av förvaltnings- och personalärenden
- landskapsfullmäktiges och -styrelsens officiella handlingar


tel. +358 (0)40 7203 061

 

Marja Karttunen

Laaksonen Irma
Byråsekreterare
- inköpsfakturor
- biträde vid administrationsuppgifter


tel. +358 (0)40 717 2585

   

Lempinen Minna (på ledighet)
ledningens assistent
- sekreteraruppgifter för landskapsdirektören och ledningsgruppen
tel. +358 (0)400 157 520

  Lempinen Minna

Miettinen Jonna
ekonomiassistent
- löneräkning
- arvoden till förtroendevalda

tel. +358 (0)40 145 5868

  Miettinen Jonna

Mäkynen Heli
ledningens assistent
- sekreteraruppgifter för landskapsdirektören och ledningsgruppen

tel. +358 (0)44 974 0673

 

  Heli Makynen

Pekonen Elena
ekonomichef

- bokföring och uppgörande av bokslut

- löne- och ekonomiförvaltning

  

tel. +358 (0)40 7395 375

 

Elena Pekonen

Salonen Jaana
sekreterare för ärendehanteringen
- arkiv och registrator
- dataskyddsansvarig


tel. +358 (0)40 508 9007

 

   

Tanhuanpää Suvi (på ledighet)
controller
- ekonomiförvaltning av EU-program
- arvoden till förtroendevalda


tel. +358(0)44 5557 521

  Tanhuanpaa Suvi
   

Till början

 Markanvändning och miljö

 

   

Saarento Heikki
planeringsdirektör
- landskapsplanering och landskapsplanen
- samarbetsprojekt


tel. +358 (0)40 7203 056

 

Heikki Saarento

Juvonen Timo
specialplanerare, miljö och havsplanering
- naturmiljön
- marktäkt


tel. +358 (0)40 8295 543

 

Timo Juvonen

Klap Aleksis
specialplanerare, cirkulär ekonomi och energi
- landskapsplanering och övrig region planering
- strategisk energi- och naturresursplanering och annan samhällsteknisk planering - samhällsteknik, avfallshantering och vattentjänster


tel. +358 (0)40 7213 137

 

 

Aleksis Klap

Kara Pilvi
planerare
- 6Aika: CircVol - Användning av sidoströmmar och massor av jord i städer -projekt

tel. +358(0)40 7411 593

  korhonen pilvi

Koskinen Arttu
planerare
- 6Aika: CircVol -projektet
- Bakgrundsforskning för landskapsplanering


tel. +358 40 564 6450

  koskinen arttu web

Kottonen Satu
GIS-planerare
- plankartor och planer
- bildbehandling


tel. +358 (0)40 3509 096

 

 

  kottonen_satu

 Lusenius Heidi
specialplanerare
- havsplanering

tel. +358(0)41 5445 138

 

  Lusenius Heidi 2019

Mäkeläinen Erika
planeringsassistent
- utlåtandesektionens handlingar
- kompetensgruppens sekreterare


tel. +358 (0)400 600 288


  erika makelainen

Nurmi Lasse
specialplanerare - rekreation och forskning


- tekniska och kartografiska uppgifter av landskapsplaneringen
- GIS
- rekreation-, turism och vandring och fritidsbosättning
- forskningssamarbete och -uppföljning av forskning


tel. +358 (0)40 5435 473

 

Lasse Nurmi

Pohja-Mykrä Mari
Koordinator för det finska havsplaneringssamarbetet

p +358 44 7114320
  Pohja Mykra Mari

 

Sinn Mari (på ledighet)
specialplanerare, trafiksystemplanering
- landskapsplanering och övrig regionplanering
- arbete med trafiksystem, logistik


tel. +358 (0)45 807 8969

 

 

  Sinn Mari

 Äijö Kaisa (på ledighet)
landskapsplanarkitekt
- landskapsplanering, markanvändning
- kulturmiljö och landskap


tel. +358 (0)44 0304 071

  aijo_kaisa

 

  Till början

Kontaktuppgifter VALONIA (på förbundets finska sidor)