förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi

Info +358 (02) 2100 900

  Kari Häkämies
landskapsdirektör


- leder förbundets verksamhet
- föredragande i landskapsstyrelsen


tel. +358 (0)44 201 3204

Personuppgifter och CV

 

landskapsdirektörens assistent, Travel Manager
Lempinen Minna

tel. +358 (0)400 157 520

Hakamies Kari

 

 

Regionutveckling

 

 

Nuotio Tarja
regionutvecklingsdirektör
- ledning av landskapets regionala utveckling
- internationella ärenden
- Central Baltic Interreg IVA -programmets administrationsuppgifter


tel. +358 (0)40 5063 715

Tarja Nuotio

Heinonen Sami
skärgårds- och landsbygdsombudsman
- landskapets skärgårds- och landsbygdsärenden
- EU:s skärgårdsprogram


tel. +358 (0)400 413 704

 

 

Heinonen Sami

Högblom Esa
specialplanerare
- samarbete kring utbildnings- och prognostiseringsärenden i landskapet
- kontaktperson för  turismärenden
- landskapets sammarbetsgrupp


tel. +358 (0)40 7760 310

Esa Högblom

Kanerva Kirsi
assistent
- dokument för projektbeslut och FIMOS-uppföljning
- sekreteraruppgifter för kompetensgruppen
- assistent vid utvecklingsuppgifter
- publikationsverksamhet
- uppdatering av webbsidor
- huvudförtroendeman (JHL)


tel. +358 (0)50 5301 810

 

Lauttamäki Salla-Maria
specialplanerare

 

tel. +358 40 520 0761

 

 Lauttamaki Salla Maria
Partanen Petteri
näringslivschef
- landskapsprogrammets verkställighetsplan
- uppföljning av landskapsprogrammet
- näringslivsärenden och kommunikation med näringslivet
- regionala innovationer och försök (AIKO) finansiering

 
tel. +358 (0)40 7760 630

Petteri Partanen

Roslakka Ville
specialplanerare
- sekretare för landskapets samarbetsgrupps sekreteriat
- uppföljning och information av ERUF -programmet
- projektrådgivning
- Central Baltic 2014-2020 -programmets statliga finansiering


tel. +358 (0)50 5920 404

 

Ville Roslakka

 Internationellt samarbete

 

 

Palhus Sonja
chef för internationella ärenden
- internationella ärenden och koordinering av evenemang
- regionsamarbete mellan internationella aktörer


tel. +358 (0)40 5343 865

Sonja Palhus

Central Baltic Interreg -programmet

 

 

Niitepõld Merike
administrationsansvarig
- Förverkligande av förvaltningsmyndighetens uppgifter på operativ nivå; stöd av bl.a. sekreterariatet 
- beskrivning och uppdatering av förvaltnings- och övervakningssystemet
- förverkligande och koordination av årsrapporteringer


tel. +358 (0)40 7420 302

niitepoldmerike

Alamets Ülari
Project Manager

tel. +358 (0)40 1483 901

 

alamets ylari web 
Balode Monika

Project Coordinator

tel. +358 40 553 5592

monika balode
Bertieri Elisa

Communication Officer

tel. +358 (0)45 345 7740

Bertieri Elisa

Bogel-Leino Marika
Assistant/Travel Manager

tel. +358 (0)40 847 3308

 

Bogel Leino Marika

 

Brozinski Ari
Communication Manager

p. +358 (0)44-257 5716

brozinski ari web

Erkko Sanna
Financial Manager

tel. +358 (0)50 3558 623

 

 Erkko-Sanna

Keinänen Tiina
projektkoordinator

tel. +358 (0)40 4846 972

Tiina Keinänen

Kuitunen Marja
Financial Officer
- Central Baltic programmet


tel. +358 (0)400 289 870

Marja Kuitunen

 

Kunnari Pia-Marja
financial officer

tel. +358 (0)40 139 2272

 

 

Laaksonen Pille
Project Manager (Utbildning)

tel. +358 (0)40 5536 719

 

Laaksonen Pille

Numminen Samu
Project Manager (Miljö)

tel. +358 (0)400 532 092

 

Numminen Samu

 

Põldma Annika
ekonomiinspektör


tel. +358 (0)40 5567 760

Poldma Annika2Suuronen Veli-Pekka

IT Manager

tel. +358 (0)40 5910 110

 

 

Telkkinen Leena
project coordinator

tel. +358 (0)40 575 2604

telkkinen leena

Virtanen Juho

IT Officer

tel. +358 (0)40 520 9559

Virtanen Juho

Volt Ivo
Project Manager (Transport)

tel. +358 (0)40 5538 795

 

Volt Ivo
 

Till början

  Intressebevakning och kommunsamarbete

 

Virtanen Janne
intressebevakningsdirektör
- ledning av landskapets intressebevakning
- samarbete med riksdagsledamöter

tel. +358 (0)40 583 6950

Janne Virtanen

 

 

Rannikko-Laine Malla
specialplanerare
-landskapets intressebevakning

tel. + 358 (0)40 721 3429

 

Rannikko Laine Malla

Koivisto Katri 
specialplanerare

- Kulturärenden

p. +358 (0)400 251 771

Koivisto Katri

Stjernberg Kirsi
Kommunikationschef

-förbundets yttre och inre kommunikation

-mediarelationertel. +358 (0)40 5513120

Kirsi Stjernberg

Vaalikivi Antti
grafisk designer

- fotografering
- editering av bilder och dokument

tel. +358 (0)50 4003 416

Antti Vaalikivi

 

Informationsservice och Lounaistieto

Till början


Vasanen Antti

chef för informationstjänster
- leder infotjänstgruppens verksamhet
- uppföljning, prognostisering och forskning
- utveckling av informationstjänsterna


tel. +358 (0)50 410 2294

Vasanen antti2018

Kähärä Maiju 
samarbetskoordinator
-Regional öppen data samarbete
-Utveckling av Lounaistieto

tel. +358 (0)40 528 7547

www.lounaistieto.fi

Kahara Maiju
Rantanen Tiina
forskningsbiträde
-statistiker
-uppdatering av webbsidorna

tel. +358 (0)40 5417 607

Tiina Rantanen

Räikkönen Natalia
GIS expert
- Lounaistieto
- GIS & HAME

tel. +358 (0)44 0411 120

Raikkonen Natalia
 Landskapets administration  

 

Määttänen Petra
administrationsdirektör 
- chef för ansvarsområdet
- förvaltnings-, ekonomi- och personalärenden


tel. +358 (0)41 502 5246

Maattanen Petra 

Ahola Maria
byråsekreterare

 

 

 

Hänninen Elena
Laitoshuoltaja

tel. +358 (0)40 744 4250

Hnninen Elena

Karttunen Marja
administrationssekreterare
- beredning av förvaltnings- och personalärenden
- landskapsfullmäktiges och -styrelsens officiella handlingar


tel. +358 (0)40 7203 061

Marja Karttunen

Laaksonen Irma
Byråsekreterare
- inköpsfakturor
- biträde vid administrationsuppgifter


tel. +358 (0)40 717 2585

 

Lempinen Minna
ledningens assistent
- sekreteraruppgifter för landskapsdirektören och ledningsgruppen
tel. +358 (0)400 157 520

Lempinen Minna

Miettinen Jonna
ekonomiassistent
- löneräkning
- arvoden till förtroendevalda

tel. +358 (0)40 145 5868

Miettinen Jonna

Heli Mäkynen
byråsekreterare

p. +358 (0)2 2100 900 (telefonväxel)
tel. +358 (0)44 974 0673

Heli Makynen

Pekonen Elena
ekonomichef

- bokföring och uppgörande av bokslut

- löne- och ekonomiförvaltning

  

tel. +358 (0)40 7395 375

 

 

Salonen Jaana
sekreterare för ärendehanteringen
- arkiv och registrator
- dataskyddsansvarig


tel. +358 (0)40 508 9007

 

 
 

Till början

 Markanvändning och miljö

 

 

Saarento Heikki
planeringsdirektör
- landskapsplanering och landskapsplanen
- samarbetsprojekt


tel. +358 (0)40 7203 056

Heikki Saarento

Juvonen Timo
specialplanerare, miljö och havsplanering
- naturmiljön
- marktäkt


tel. +358 (0)40 8295 543

Timo Juvonen

Klap Aleksis
specialplanerare, cirkulär ekonomi och energi
- landskapsplanering och övrig region planering
- strategisk energi- och naturresursplanering och annan samhällsteknisk planering - samhällsteknik, avfallshantering och vattentjänster


tel. +358 (0)40 7213 137

 

Aleksis Klap

Kottonen Satu
GIS-planerare
- plankartor och planer
- bildbehandling


tel. +358 (0)40 3509 096

 

 

kottonen_satuMamia Virpi
Landskapsplanearkitekt (planläggningschef)
- landskapsplanering, markanvändning, handel, kulturmiljö och landskap, plan- och kommunsamarbete

tel. +358 40 631 2868

 

Mäkeläinen Erika
planeringsassistent
- utlåtandesektionens handlingar
- kompetensgruppens sekreterare


tel. +358 (0)400 600 288

erika makelainen
Pohja-Mykrä Mari
Koordinator för det finska havsplaneringssamarbetet

p +358 (0)41 550 8442
Pohja Mykra Mari 2021

 
landskapsplanarkitekt
- landskapsplanering, markanvändning
- kulturmiljö och landskap

 

 

Till början

Kontaktuppgifter VALONIA (på förbundets finska sidor)