Infotidningen Viiri har publicerats sedan år 1995 och utkommer två gånger per år. En upplagan på 900 st tidningar tilldelas bl.a. kommuner, intressegrupper och medier. Tidningen kan prenumereras via Egentliga Finlands förbund. 

 

   

 

 

2016

1/2016 juni

2015

2/2015 november
1/2015 maj

2014

2/2014

1/2014

2013

4/2013 december

3/2013 oktober 

2/2013 juni

1/2013 mars

2012

2/2012 juni (pdf)

1/2012 januari (pdf)

2011

3/2011 oktober (pdf)

2/2011 juni (pdf)

1/2011 april (pdf)

1/2011 (e-paper)

 

2010

4/2010 december

3/2010 oktober

2/2010 juni

1/2010 mars

 

2009

4/2009 december

3/2009 oktober

2/2009 juni

1/2009 januari

 

2008

3/2008 oktober

2/2008 juni

1/2008 april

 

2007

4/2007 december

3/2007 september

2/2007 maj

1/2007 februari

Viiri 2 2015 kansi
 • Mietoisten kulttuurimaisema ja vanha rakennuskanta
 • Kohtaamispaikka lännen ja idän välillä : Turku-Region Varsinais-Suomi :
 • Strategia 2010. Luonnos, 1994
 • Kohtaamispaikka lännen ja idän välillä : Turku-Region Varsinais-Suomi :
 • Strategia 2010, työryhmien raportit 1-10, 1994
 • Träffpunkt mellan väst och öst : Åbo-Region Egentliga Finland :
 • Strategi 2010, Utkast, 1994
 • Mynämäen-Laitilan-Pyhärannan harjuselvitys 1994
 • Turun kaupunkiseudun työmatkaliikenne 1990, 1994
 • Someron-Kiikalan harjuseutukaava 1994
 • Someron-Kiikalan harjuseutukaava. Perusselvitykset, 1994
 • Someron-Kiikalan harjuseutukaava. Muistutusten ja lausuntojen käsittely, 1994
 • Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma, 1994
 • Egentliga Finlands skärgårdsprogram, 1994
 • Varsinais-Suomen raja-alueohjelma, 1994
 • Varsinais-Suomen maaseutuohjelma, 1994
 • Varsinais-Suomen kehittämisohjelma, 1994
 • Varsinais-Suomen osaamiskeskusohjelma, 1994
 • Vakka-Suomen rakennemuutosohjelma, 1994
 • Asuinrakennuskannan perusparannustarpeen selvittäminen Varsinais-Suomen kunnissa, 1994
 • URPO-radan tarveselvitys
 • Vakka-Suomen harjuseutukaava, seutukaavaselostus
 • Vakka-Suomen harjuseutukaava, muistutusten ja lausuntojen käsittely
 • Varsinais-Suomen työllisyysohjelma
 • Varsinais-Suomen tavoite 5 B-ohjelma 1995-1999
 • Objective 5 B programme for Southwest Finland; Development programme for rural areas 1995-1999, 1995
 • Vakka-Suomen 2-tavoiteohjelma 1995-1996, 1995
 • Vakka-Suomi region, Finland. Objective programme 1995-1996, 1995
 • Varsinais-Suomen kulttuuriohjelma. Kulttuurin alueellinen kehittäminen.
 • Viiri; Varsinais-Suomen Liiton tiedotuslehti 1/1995
 • Varsinais-Suomen kuntien yhteistyön kehittäminen. Yhteistyöstrategia.
 • Varsinais-Suomen sotilasrasitus 1617-1809, 1996
 • Varsinais-Suomen vahvistettujen seutukaavojen yhdistelmä. Selostusosa, 1996
 • Turun lentoaseman meluselvitys 1996
 • Vakka-Suomen tavoite 2- ohjelma 1997-99, 1996
 • Merimaskun kulttuurimaisema ja vanha rakennuskanta
 • Varsinais-Suomen tavoite 5b-ohjelman toimenpideohjelma ja rahoitussuunnitelma 1995-1999, 1996
 • Egentliga Finlands 5b-program. Åtgärdsprogram och finansieringsprogram 1995-1999, 1996
 • Loimaan seudun harjuympäristön kunnostus, maisemoinnin yleissuunnitelma 1996