Till Egentliga Finland hör 27 kommuner som finansierar Egentliga Finlands förbunds verksamhet med finansieringsandelar enligt invånarantal. Invånarantalen från 31.12.2015

Aura

Invånarantal 3 986 Aura thumbnail aura
Landareal, km2 94,99
Vattenareal, km2 0,58

På Aura ås västra sida sprider sig vida åkerområden, och på östra sidan dominerar steniga kullar. Aura är gammalt lantbruksområde, men också industrin har långa traditioner i regionen. I Aura finns Aura ås paddlingsrutt och Koskipirtti, som är ett museumscafé i samband med Kuuskoski herrgård.

 

S:t Karins

Invånarantal

32 590 Kaarina thumbnail kaarina
Landareal, km2 150,34
Vattenareal, km2 29,16

S:t Karins har rikligt med skogsdungar och eken är den mest förekommande trädarten. Största delen av S:t Karins yta är röjt till åkermark. I S:t Karins finns Kustö biskopsborgens ruiner och Kustö gård. S:t Karins fick stadsrättigheter år 1993. 

 

Kimitoön

Invånarantal 6 909 Kemionsaari thumbnail kemionsaari
Landareal, km2 686,93
Vattenareal, km2 2 113,94

Kimitoön är Finlands största kustö. Skärgårdshavets nationalpark sträcker sig till de sydvästliga och sydliga delarna av Kimitoöns kommun. De mest kända turistattraktionerna är Bengtskärs fyr och Naturrummet Blåmusslan i Kasnäs. 

Koski Tl

Invånarantal 2 399 KoskiTl thumbnail koskitl
Landareal, km2 191,46
Vattenareal, km2 0,96

Koskis hör till Loimaas lerområde och landskapet domineras av öppna åkerområden. I norra delarna av kommunen finns den branta Hevonlinna åsen. Det platta landskapet livas upp av Pemar å och dess forsar. Jordbruksindustrin är viktig för kommunen.  I Koskis kan man besöka Yrjö Liipolas konstmuseum.

Gustavs

Invånarantal 895 Kustavi thumbnail kustavi
Landareal, km2 165,76
Vattenareal, km2 604,12

Gustavs är känd för sin skärgårdskultur och marina miljö. Till kommun hör över 2000 öar och skär. Kaitais bro, som byggdes år 1982, förbinder Gustavs till fastlandet. Till invånarantalet är Gustavs Egentliga Finlands minsta kommun. I kommunen finns dock över tretusen sommarbostäder och detta betyder att invånarantalet ökar flerfaligt under sommaren. Enskärs fyr finns i Gustavs.

Letala

Invånarantal 8 520 Laitila thumbnail laitila
Landareal, km2 531,67
Vattenareal, km2 13,66

Till bergsgrunden hör Letala till Vakka-Suomis rapakivi-granitområde. Den före detta Valkojärvis botten öppnar sig på centrums sydöstra sida som ett vitt odlingslandskap. Det specialiserade lantbruket, som hönshushållning och grönsaksodling, har en viktig sysselsättande roll. Laitilan Wirvoitusjuomatehdas tillverkar bekanta drycker i Letala. Letala fick stadsrättigheter år 1986.

Lundo

Invånarantal 19 263 Lieto thumbnail lieto
Landareal, km2 300
Vattenareal, km2 1,67

De tidigt röjda åkrarna vid Aura ås och Savijokis stränder är säregna för Lundos kulturlandskap. Landskapet präglas också av steniga backar och små skogsområden. Littois träsks östra delar hör också till Lundo kommun.

Loimaa

Invånarantal 16 467 Loimaa thumbnail loimaa
Landareal, km2 848,09
Vattenareal, km2 3,84

Loimaa kommun ligger vid Loimijokis strandkant där de historiska landskapen Egentliga Finland, Satakunta och Tavastland möts. De vida odlingsområdena är landskapsmässigt värdefulla. Lantbruket är en viktig näringsgren. På området idkas svinkötts- och hönsäggsproduktion samt oljeväxt- och spannmålsodling. 

S:t Mårtens

Invånarantal 2 028 Marttila thumbnail marttila
Landareal, km2 195,28
Vattenareal, km2 0,71

S:t Mårtens är ett jordbruksområde vars åkerområden breder ut sig längs Pemar ås stränder. I kommunens perifera områden finns skogs- och myrmarker. Högmyrsområdet, som utgörs av Karhunperärahka, Juomakivenrahka och Linturahka, hör delvis till det nationella skyddsprogrammet av myrar. Den mångsidiga lantbruksproduktionen är en viktig näringsgren för kommunen. I S:t Mårtens kan man göra vildmarksutflykter på Marttilan Korven och Huhtaanmajas vildmarksrutter.

Masku

Invånarantal 9 706 Masku thumbnail masku
Landareal, km2 174,90
Vattenareal, km2 29,23

Maskus näringsrika jordmån gör det till ett gynnsamt odlingsområde. I väst härskar havsklimat, och i öst dominerar skogarna.  Simstränderna som bildats i grusgropar går under namnet ”Maskus Riviera”. 

Virmo

Invånarantal 7 859 Mynamaki thumbnail mynamaki
Landareal, km2 519,72
Vattenareal, km2 16,37

Virmos natur är omväxlande. Två relativt stora åar, Mynäjoki och Laajoki, rinner genom kommunen. Naturen består av bergskullar, stora myrområden, grusåsar, några sjöar samt vida områden av åkrar och skogar. I Virmo finns Mynälahtis fågelvattenområde. 

Nådendal

Invånarantal 18 961 Naantali thumbnail naantali2
Landareal, km2 311,49
Vattenareal, km2 376,49

Nådendal kallas ofta för Skärgårdsstaden, och i dess centrala stadsområde möts kusten och skärgården. Nådendal ligger på Finlands temperaturmässigt mildaste område med mycket lövgrönska. Mumindalen och Naantali Spa är stadens mest populära turistattraktioner. 

Nousis

Invånarantal 4 859 Nousiainen thumbnail nousiainen
Landareal, km2 198,81
Vattenareal, km2 0,62

Bördiga åkrar och bergiga backsluttningar dominerar landskapet i Nousis. Kommunens norra delar hör delvis till ett fredat nationalparksområde. I Nousis kyrka fanns Finlands första biskopssäte innan den på 1200-talet flyttades till Åbo. I Nousis finns också Kuhankuonos utflyktsrutt.

Oripää

Invånarantal 1 377 Oripaa thumbnail oripaa
Landareal, km2 117,62
Vattenareal, km2 0,11

Aura å sin källa i Oripää och kommunen präglas av myrar och källor. Oripääheden är ett betydande grus-, grundvatten- och friluftsområde. I Oripää finns även en livlig flygplats där små plan ska kunna landa och flyga.

Pargas
Invånarantal 15 457 Parainen thumbnail lansiturunmaa
Landareal, km2 881,80
Vattenareal, km2 4 666,44

Naturen i Pargas varierar från frodig innerskärgård till mellanskärgård fylld av bergsområden, åkrar och skogsdungar till ytterskärgård med karga kobbar och öppna vattenområden. Skärgårdens nationalpark ligger till största delen på kommunens område. I Pargas finns många populära småbåtshamnar och Finlands äldsta fyrö Utö. Skärgårdsvägen tar resenären genom Pargas skärgård via broar och landsvägsfärjor. 

 

Pemar

Invånarantal 10 620 Paimio thumbnail paimio
Landareal, km2 238,36
Vattenareal, km2 3,89

Pemars bördiga åkerområden är centrerade kring floder och forsar.  Pemars tuberkulossanatorium är ett av kommunens främsta sevärheter. Tuberkulossanatoriumet är ritat av arkitekten Alvar Aalto och det togs i bruk år 1933. Pemar fick stadsrättigheter år 1997.

Pyhäranta

Invånarantal 2 136 Pyharanta thumbnail pyhranta
Landareal, km2 143,26
Vattenareal, km2 148,49

Pyhäranta har en lång strandremsa med steniga strandängar och berg. Inlandet består av backigt rapakivigranitområde. I östra hörnet av kommunen ligger Otajärvi, som är känd för sin mångfaldiga fågelfauna. Där kan man besöka Otajärvis naturstuga och fågeltorn.

Pöytis

Invånarantal 8 562 Poytya thumbnail poytya
Landareal, km2 750,04
Vattenareal, km2 23,65

I Pöytis finns mycket enhetliga åkerområden vid Aura ås stränder. Även vida skogs- och myrområden förekommer. I Pöytis område finns  Vaskijärvis naturpark, en del av Kurjenrahka nationalpark och en del av Kuhankuonos utflyktsrutt. 

Reso

Invånarantal 24 290 Raisio thumbnail raisio
Landareal, km2 48,76
Vattenareal, km2 1,30

Reso är ett område som har höjt sig ur havet. Förut var Reso en liten kommun, men den långa kvarntraditionen och tillväxten av kommersiell service ledde till att invånarantalet började växa kraftigt efter 1940-talet. I Reso finns Ikea och Egentliga Finlands största köpcentrum, Mylly. I Reso kan man beundra Huhkos herrgård. Reso fick stadsrättigheter år 1974.

Rusko

Invånarantal 6 110 Rusko thumbnail rusko
Landareal, km2 127,12
Vattenareal, km2 0,78

Rusko är en flodda vars område består till största delen av gammalt havsbotten och gamla odlingar. Kuhankuonos och Suokullas utflyktsrutter hör också till Ruskos landområde. 

Salo

Invånarantal 53 890 Salo thumbnail salo
Landareal, km2 1 986,48
Vattenareal, km2 181,83

Salo befinner sig vid Halikkoviken och sträcker sig långt in på fastlandet. Salo är Egentliga Finlands ytmässigt största kommun med 30 stadsdelar och 413 byar. Salo är en kommun med mångsidig service, t.ex. Wiurila golf och tre småbåtshamnar med gästplatser i Finby under sommarsäsongen. Salo fick stadsrättigheter år 1960.

Sagu

Invånarantal 3 019

Sauvo thumbnail

sauvo
Landareal, km2

252,49

Vattenareal, km2 47,19

Sagu är omringat av hav på tre landssidor och Sauvonjoki rinner genom kommunen.  I kommunen finns Ahtela ungdomscenter där det ordnas läger för upp till tvåtusen ungdomar.

Somero

Invånarantal 9 093 Somero thumbnail somero
Landareal, km2 667,78
Vattenareal, km2 29,90

Someros landskap växlar mellan grusåsfyllda åkerområden, gröna skänkar och vattenlandskapet av Pemar ås sjörutter. Lantbruksproduktionen är en viktig näringsgren för Somero. I Somero kan man beundra Hiidenlinna, som har byggts av en enda man på 1900-talet. Somero fick stadsrättigheter år 1993.

Tövsala

Invånarantal 1 633 Taivassalo thumbnail taivassalo
Landareal, km2 140,31
Vattenareal, km2 77,40

Tövsala är en kust- och skärgårdskommun med närmare 200 öar och skär och över 300 kilometer kustremsa. Stenindustrin har länge bidragit till sysselsättningen.  Säreget för Tövsala är medeltida herrgårdar som t.ex. Särkilahti, Järppilä, Kahiluoto och Viiainen.

 

 

Åbo

Invånarantal 185 908 Turku thumbnail turku
Landareal, km2 245,66
Vattenareal, km2 60,70

Stadsområdet är före detta skärgård som höjt sig från havet. I centrum omger sju kullar Aura ås dal. De största öarna är Kakskerta, Satava, Hirvensalo och Runsala. Åbo var Finlands huvudstad fram till år 1812. Det finns fyra högskolor i Åbo: Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia. Åbo hamn är en central aktör inom kommunens logistik.  En av de populäraste sevärdheterna är Åbo slott.

 

Nystad

Invånarantal 15 510 Uusikaupunki thumbnail uki
Landareal, km2 502,38
Vattenareal, km2 1 430,26

Nystads landskap består av skärgård och landsbygd. Nystads fred slöts år 1721 mellan Sverige och Ryssland, vilket innebar slutet på Sveriges stormaktstid. Finlands enda bilfabrik, Valmet Automotive Oy, finns i Nystad. Bilmuseumet är en känd sevärhet.

 
Vemo
Invånarantal 2 276 Vehmaa thumbnail vehmaa
Landareal, km2 188,77
Vattenareal, km2 13,32

Vemo ligger på landskapets kustområde, men trots det har Vemo relativt lite kustlinje. Det tvådelade Vemosundet sträcker sig lång in i fastlandet. Lantbruket är specialiserat på produktion av svinkött och hönsägg.  I Vemo kan man beundra 1700-tals herrgården Nuhjala i rokokostil.