Finland är indelat i 18 landskapsförbund + Åland. Varje landskapsförbund fungerar som regionutvecklings- och planeringsmyndighet samt intressebevakare för sitt landskap. Förbunden bevakar också kommunernas, invånarnas och näringslivets intressen. Förbunden producerar undersökningar, program och utredningar som behövs för detta arbete.

Landskapsförbunden

 

Nyland
Egentliga Finland
Satakunta
Tavastland
Birkaland
Päijät-Häme
Kymmenedalen
Sydkarelen
Södra Savolax
Norra Savolax
Norra Karelen
Mellersta Finland
Södra Österbotten
Österbotten
Mellersta Österbotten
Norra Österbotten
Kajanaland
Lappland 

Åland

Maakunnat SV