vs kunnat 2016 sveEgentliga Finland ligger vid Skärgårdshavets kust i Finlands sydvästra hörn. Landskapet består av 27 kommuner. Egentliga Finland är en blandning av marin atmosfär, gammal agrar kultur och modern stadskultur. I regionen möts rik historia och modern teknologi. Kompetens och utbildning skapar framgång och välfärd.

Egentliga Finland är till befolkningsantalet Finlands tredje största landskap efter Nyland och Birkaland. I landskapet bor sammanlagt 470 000 invånare. Landskapet är tvåspråkigt: ca 27 000 invånare (5,7 %) talar svenska som modersmål. Ca 30 000 personer talar ett annat modersmål än finska eller svenska.

Egentliga Finlands centrala läge gör landskapet till en viktig internationell aktör i Östersjöområdet. Åbo var Finlands centrum från medeltiden till början 1800-talet. Staden var det autonoma Finlands första huvudstad under åren 1809-1812. Med sina 182 000 invånare är Åbo Finlands femte största stad.

Egentliga Finlands mest värdefulla miljötyper är Skärgårdshavet och lövträden. Ungefär 50 % av landskapets areal är vatten. Till landskapet hör 22 000 öar och landskapet har även mest fritidsbostäder i hela Finland. Ekoturism och urban kulturturism är ytterst viktiga näringsgrenar. Egentliga Finland har också en blomstrande jordbruksproduktion.

Se mera statistiska uppgifter på den regionala informationstjänsten Lounaistieto (på finska).