Landskapsfisk: strömming (Clupea harengus membras)

 

Strömmingen, Egentliga Finlands landskapsfisk, lever i Östersjön och är av samma art som sill. Den lever i stora stim och vandrar mellan öppna havet och kusten beroende på årstiden. Strömmingen är den ekonomiskt mest betydande fisken för Finland. Den fångas med ryssja, nät och trål. I Rimito fick man i ett notdrag en fångst på 214 000 kilo och med den fångsten slog man världsrekordet år 1983. Strömmingen är en förmånlig och hälsosam matfisk.

silakka