Två korsade gyllene lansar på ett rött fält; på vardera lans en blå fana med två flikar och ett gyllene kors som sträcker sig ut till fanans kanter; i mitten en gyllene torneringshjälm försedd med en krona.

Kronan: hertigdömets krona.

Vapenbilden är från år 1557 då Gustav Vasa gav hertigdömet Finland till sin son Johan. Bilden var en del av hertigdömets vapen. Bilden var också framme vid Gustav Vasas begravning och finns på hans kenotaf i Uppsala domkyrka.

Vapenbilden på hertig Johans sköld representerade Södra Finland, det som idag kallas Egentliga Finland. Man kan anta att hjälmen och lansarna symboliserar hertigens hov och landets administrativa centrum. På samma sätt har Satakuntas vapen ett björnmotiv, som man tror att symboliserar landskapets päls- och viltfyllda skogar.

 

Vapenbilden blev officiellt landskapsvapen på 1800-talet.

Bild på Egentliga Finlands vapen i hög upplösning (jpg)

varsinaissuomenvaakuna