Då Finlands flagga inte vajar i flaggstången, kan man hissa upp vimpeln. Man kan fritt använda vimpeln. Den får vaja dag och natt och dess användning begränsas inte av flaggningsregler. Vid bostadshus kan vimpeln vara upphissad året om. Vid sommarställen är det rekommenderat att använda vimpeln när de boende är hemma, eller under hela sommaren.

 

I Egentliga Finland kan vem som helst hissa upp landskapets gulröda vimpel i flaggstången. Egentliga Finlands förbund säljer den gulröda vimpeln försedd med landskapets vapen. Vimplar utan vapen säljs i bl.a. välförsedda butiker för byggmaterial.

Många kommuner har även vimplar försedda med det egna vapnet. Släkter, hembygdsföreningar och andra organisationer har också låtit tillverka egna vimplar. Flaggning är ett trevligt sätt att visa samhörighet med sin omgivning och hängivenhet till sin hembygd.

Den rekommenderade längden på vimpeln är hälften av flaggstångens längd. Ifall det finns byggnader eller träd i närheten som vimpeln kan fastna i, kan man välja en kortare vimpel. En längre vimpel ser ståtligare ut på en öppen plats.

Kostnad för vimpeln försedd med vapen som är köpt från Egentilga Finlands förbund (betalning med kontanter):

3m 50€
4m 60€
5m 70€
6m 80€

Tilläggsinformation:

Finskhetsförbundet tel. (09) 442 824
Egentliga Finlands förbund tel. (02) 2100 900

viiripysty