Egentliga Finland är ett utbildningslandskap, som också utbildar experter för resten av Finland och Europa. Landskapets styrka är den högklassiga och breda kompetens. Det finns två universitet i Åbo: det finskspråkiga Åbo Universitet (Turun Yliopisto) och det svenskspråkiga Åbo Akademi. Det finns ockås fyra yrkeshögskolor i landskapet: Åbo yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia, Yrkeshögskolan Diakonia och Yrkeshögskolan HUMAK. Åbo yrkeshögskola har även en verksamhetslokal i Salo.

 

Det finns 16 yrkesskolor i Egentliga Finland och läroanstalterna är spridda över hela landskapet. Årligen börjar ca 9 500 nya studerande i Egentliga Finlands universitet, yrkeshögskolor och yrkesskolor.

koulutus