Åbo universitet

Åbo universitet grundades 1920. Universitetets mångvetenskapliga forskning fick förstärkning av Åbo handelshögskola, som gick samman med universitet i början av år 2010. Vid Åbo universitet verkar sju fakulteter och elva fristående institutioner. Fakulteterna är humanistiska fakulteten, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, medicinska fakulteten, juridiska fakulteten, samhällsvetenskapliga fakulteten och pedagogiska fakulteten samt Åbo handelshögskola. Universitetet har ca 20 000 studerande och ca 3000 anställda. Humanistiska fakulteten har det största antalet studerande. Fakulteten har landets största utbud av konstämnen. Åbo handelshögskola är specialiserad på forskning och utveckling av internationell affärsverksamhet, befrämjande av företagsamhet och gestaltning av framtiden.

 

Åbo Akademi

Åbo Akademi grundades 1918. Det mångvetenskapliga universitetet är Finland enda svenskspråkiga universitet. Åbo Akademi består av tre fakultetsområden med tolv institutioner samt nio fristående institutioner. Fakultetsområdena och institutionerna är fakultetsområdet för humaniora, pedagogik och teologi (humanistiska, pedagogiska och teologiska fakulteten, institutionen för psykologi och logopedi), samhällsvetenskapliga fakultetsområdet (handelshögskolan, socialvetenskapliga, statsvetenskapliga och rättsvetenskapliga institutionen) samt fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik (institutionen för biovetenskaper, informationsteknologi, kemiteknik och naturvetenskaper). Pedagogiska fakulteten och en del av social- och statsvetenskapliga institutionen i Vasa. Universitetet har ca 7000 studerande och ca 1 300 anställda. Många av ämnen som kan studeras på Åbo Akademi är de enda som erbjuds på svenska i Finland.