År 2006 tillsattes en utbildningssektion under landskapets samarbetsgrupp för att utveckla och koordinera landskapets utbildning. Egentliga Finlands förbund, NTM-centralen, Regionförvaltningsverket, arbetsmarknadsföreningar, företagare och utbildningsarrangörer är representerade i utbildningssektionen.

Ordförande är Egentliga Finlands NTM-centralens representant, och som viceordförande Egentliga Finlands förbunds representant. Utbildningssektionens sekretariat består av NTM-centralens, Regionförvaltningsverkets och Egentliga Finlands förbunds representanter. Sekretariatet förbereder ärenden för sektionen.

Sektionens uppgift är bl.a att främja landskapsprogrammets verkställning i frågor angående utbildning och kunnande, utveckla utbildningspolitiken på landskapsnivå och förbereda förslag för undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsplan för utbildning och forskning (KESU), främja växelverkan mellan arbetsliv och utbildning samt utvärdera läroverknätets utbredning och behov i landskapet.

 

Ytterligare information om utbildningssektionens verksamhet (Koulutusjaoston erityislistat)