Åbo yrkeshögskola

Åbo yrkeshögskola är grundad år 1992 och är Finlands största yrkeshögskola. Åbo Yrkeshögskola erbjuder utbildning inom sju områden: kultur, naturvetenskap, naturbruk och miljö, turism-, kosthålls- och ekonomibranschen, inom social-, hälso- och idrottsområdet, teknik och kommunikation samt inom det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området. Åbo yrkeshögskola har enheter i Åbo, Loimaa, Salo och Nystad. Yrkeshögskolan har ca 9 500 studerande och 700 anställda.

 

Yrkeshögskolan Novia

Mångvetenskapliga Novia grundades år 2008 när Yrkeshögskolan Sydväst och Svenska yrkeshögskolan slogs ihop. Novia är Finlands största svenskspråkiga yrkeshögskola. Dess verksamhetsområde sprider sig över hela den finlandssvenska kusten. Novias enheter finns i Åbo, i Vasa, Jakobstad och Raseborg. Utbildningsorter finns i Vasa, Raseborg, Esbo, Helsingfors, Jakobstad, Nykarleby och Åbo. Utbildningsområden är åtta: det humanistiska och pedagogiska området, kulturområdet, det naturvetenskapliga området, naturbruk och miljöområdet, teknik- och kommunikationsområdet, social-, hälso- och idrottsområdet, turism-, kosthålls- och ekonomiområdet samt det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området. Novia har ca 3 500 studerande och 390 anställda. 

 

Yrkeshögskolan Diakonia

Yrkeshögskolan Diakonia (Diak) är en nationell yrkeshögskola, vars enhet i Åbo har verkat sedan år 1998. Diakonia har ca 200 studerande. I Åbo finns utbildningsprogrammen för kommunikation och teckenspråkstolk.

 

Yrkeshögskolan HUMAK - Humanistinen ammattikorkeakoulu

Yrkeshögskolan HUMAK är en nationell yrkeshögskola som verkar på det humanistiska, pedagogiska och kulturella området. Åbos campus, vars verksamhet började år 1998, verkar på det kulturella området. På Åbo campus finns ca 100 studerande.