Företagare, gör en viktig gärning - anställ en ung sommaren 2017!

Egentliga Finlands förbunds, Åbo yrkeshögskolas och Egentliga Finlands samt Salos företagares kampanj Sommarjobb2016 var en framgång. Resultatet var drygt 200 sommarjobb och många nöjda ungdomar samt arbetsgivare.

Programmet har nu förnyats och effektiviserats med inriktning på sommaren 2017. Kampanjen #Sommarjobb är nu en del av ett bredare sommarjobbsprogram som Europas socialfond stöder - målet är att sänka tröskeln för ungdomar att börja jobba och sommarjobb är en viktig del av detta.

#Sommarjobb utmanar företagare från Egentliga Finland att göra en konkret gärning för de ungas bästa. Målet är att sommaren 2017 sysselsätta så många 15-18 -åringar som möjligt i Egentliga Finland. Då stöder man ungdomarnas möjligheter att få arbetserfarenhet och lära sig arbetslivets grunder. Företagen får sommarvikarier och möjligen bra arbetstagare för framtiden.

I början är målet att hitta företagare som är villiga att erbjuda sommarjobbsarbetsplatser till unga via denna kampanj. När det finns tillräckligt med sommarjobbsplatser riktas tyngdpunkten mot de unga.

Så hittar företagen och ungdomarna varandra

• Kampanjen värdesätter direkta kontakter till företagsorganisationer och företag samt till läroanstalter
• Företagens och ungdomarnas kontaktuppgifter samlas till ett digitalt register
• Målet är att hitta sommarjobbsplatser och ungdomar som passar för varandra
• Till de ungdomar som anmält sig skickas kontaktuppgifter och info om arbetsuppgifterna till regionens företag
• Den unga tar själv kontakt till företaget och parterna kommer överens om fortsättningen - den egna aktiviteten avgör

En aktiv företagare hittar en aktiv ungdom

• Företaget och den unga skriver ett arbetskontrakt och kommer överens om arbetsperiodens längd och lön
• Anställningsvillkor enligt kollektivavtal
• Obs: också en privatperson kan anställa sommarjobbare på ett lagligt sätt, om arbetsavgifter betalas
• Målsättningen är en minst två veckors lång arbetsperiod
• Till den sysselsatta ungdomen erbjuds information om arbetslivets grundregler som en del av kampanjen.


Man kontaktar företagen personligen. Man drar nytta av den samlade informationen när sommarjobbsplatserna och de arbetssökande försöker hitta varandra.

Mer information och registret finns på Åbo yrkeshögskolas hemsida: http://www.kesaduunaa.fi/

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 Republikens president Sauli Niinistö fungerar som beskyddare av kampanjen.

Kampanjen genomförs av Salon Yrittäjät ry, Egentliga Finlands företagare rf, Egentliga Finlands förbund och Åbo yrkeshögskola. Kampanjen bygger på en utmaningskampanj som företagarna i Salo genomförde 2014 - 2015, som ledde till att hundratals unga hittade sommarjobb i små och medelstora företag i Salotrakten. 

Vi kan inte automatiskt garantera alla sökande sommarjobb. De unga bör vara aktiva och kontakta de företag som erbjuder jobb och övriga instanser.


I sociala medier hittar du kampanjen:

#sommarjobb

Sommarjobb 2017 affisch
Sommarjobb logotyp


Till företagen och ungdomarna:
Alla sommarjobbar 2017 -broschyr
 
Mera information:

Åbo yrkeshögskola, Jenni Suominen tfn.040 355 0936 och Piia Nurmi tfn. 0403550931

kesduunaa logo

 

    TURKU AMK logo   Yrittajat Varsinais SuomiYrittajat SaloESR logoVipuvoimaa logostrategia pallologo