Kommunernas politiska styrkeförhållande 2009-2013 efter valen 2008.
En gång i året sammankallas kommunernas ledning (politiker och tjänstemän) till diskusionsdagar. På diskussionsdagarna diskuteras kommunernas ekonomi, ALKU- och PARAS-projekten samt andra reformer.
Målet för landskapets intressebevakning, kommunsamarbetet och den internationella verksamheten är att bevaka Egentliga Finlands intressen nationellt och internationellt, verka som en förmedlare av information till kommunerna och riksdagsledamöterna i Egentliga Finland samt att värna om landskapsandan. edunvalvonta