Åbo yrkeshögskola

Åbo yrkeshögskola är grundad år 1992 och är Finlands största yrkeshögskola. Åbo Yrkeshögskola erbjuder utbildning inom sju områden: kultur, naturvetenskap, naturbruk och miljö, turism-, kosthålls- och ekonomibranschen, inom social-, hälso- och idrottsområdet, teknik och kommunikation samt inom det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området. Åbo yrkeshögskola har enheter i Åbo, Loimaa, Salo och Nystad. Yrkeshögskolan har ca 9 500 studerande och 700 anställda.

 

Yrkeshögskolan Novia

Mångvetenskapliga Novia grundades år 2008 när Yrkeshögskolan Sydväst och Svenska yrkeshögskolan slogs ihop. Novia är Finlands största svenskspråkiga yrkeshögskola. Dess verksamhetsområde sprider sig över hela den finlandssvenska kusten. Novias enheter finns i Åbo, i Vasa, Jakobstad och Raseborg. Utbildningsorter finns i Vasa, Raseborg, Esbo, Helsingfors, Jakobstad, Nykarleby och Åbo. Utbildningsområden är åtta: det humanistiska och pedagogiska området, kulturområdet, det naturvetenskapliga området, naturbruk och miljöområdet, teknik- och kommunikationsområdet, social-, hälso- och idrottsområdet, turism-, kosthålls- och ekonomiområdet samt det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området. Novia har ca 3 500 studerande och 390 anställda. 

 

Yrkeshögskolan Diakonia

Yrkeshögskolan Diakonia (Diak) är en nationell yrkeshögskola, vars enhet i Åbo har verkat sedan år 1998. Diakonia har ca 200 studerande. I Åbo finns utbildningsprogrammen för kommunikation och teckenspråkstolk.

 

Yrkeshögskolan HUMAK - Humanistinen ammattikorkeakoulu

Yrkeshögskolan HUMAK är en nationell yrkeshögskola som verkar på det humanistiska, pedagogiska och kulturella området. Åbos campus, vars verksamhet började år 1998, verkar på det kulturella området. På Åbo campus finns ca 100 studerande.

 

Åbo universitet

Åbo universitet grundades 1920. Universitetets mångvetenskapliga forskning fick förstärkning av Åbo handelshögskola, som gick samman med universitet i början av år 2010. Vid Åbo universitet verkar sju fakulteter och elva fristående institutioner. Fakulteterna är humanistiska fakulteten, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, medicinska fakulteten, juridiska fakulteten, samhällsvetenskapliga fakulteten och pedagogiska fakulteten samt Åbo handelshögskola. Universitetet har ca 20 000 studerande och ca 3000 anställda. Humanistiska fakulteten har det största antalet studerande. Fakulteten har landets största utbud av konstämnen. Åbo handelshögskola är specialiserad på forskning och utveckling av internationell affärsverksamhet, befrämjande av företagsamhet och gestaltning av framtiden.

 

Åbo Akademi

Åbo Akademi grundades 1918. Det mångvetenskapliga universitetet är Finland enda svenskspråkiga universitet. Åbo Akademi består av tre fakultetsområden med tolv institutioner samt nio fristående institutioner. Fakultetsområdena och institutionerna är fakultetsområdet för humaniora, pedagogik och teologi (humanistiska, pedagogiska och teologiska fakulteten, institutionen för psykologi och logopedi), samhällsvetenskapliga fakultetsområdet (handelshögskolan, socialvetenskapliga, statsvetenskapliga och rättsvetenskapliga institutionen) samt fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik (institutionen för biovetenskaper, informationsteknologi, kemiteknik och naturvetenskaper). Pedagogiska fakulteten och en del av social- och statsvetenskapliga institutionen i Vasa. Universitetet har ca 7000 studerande och ca 1 300 anställda. Många av ämnen som kan studeras på Åbo Akademi är de enda som erbjuds på svenska i Finland.

 

Egentliga Finland är ett utbildningslandskap, som också utbildar experter för resten av Finland och Europa. Landskapets styrka är den högklassiga och breda kompetens. Det finns två universitet i Åbo: det finskspråkiga Åbo Universitet (Turun Yliopisto) och det svenskspråkiga Åbo Akademi. Det finns ockås fyra yrkeshögskolor i landskapet: Åbo yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia, Yrkeshögskolan Diakonia och Yrkeshögskolan HUMAK. Åbo yrkeshögskola har även en verksamhetslokal i Salo.

 

Det finns 16 yrkesskolor i Egentliga Finland och läroanstalterna är spridda över hela landskapet. Årligen börjar ca 9 500 nya studerande i Egentliga Finlands universitet, yrkeshögskolor och yrkesskolor.

koulutus