Landskapets högsta beslutande organ är landskapsfullmäktige med 102 ledamöter, som svarar för landskapets strategiska linjedragningar. Medlemmarna är ledamöter i sina hemkommuners kommunfullmäktige. Fullmäktige samlas två gånger i året för att besluta om landskapets ärenden.

För förbundets operativa ledning ansvarar landskapsstyrelsen med 19 medlemmar. 

Landskapsdirektör Kari Häkämies leder förbundets verksamhet och fungerar som landskapsstyrelsens föredragande.

 

 

 

paatoksenteko