Landskapsstyrelsens möten

mo 25.1.2021 klo 10.00 protokollet justerat 8.2.2021

mo 1.3.2021 klo 10.00 protokollet, justerat 26.3.2021

mo 29.3.2021 klo 10.00 protokollet, justerat 10.4.2021

mo 26.4.2021 klo 10.00 protokollet, justerat 9.5.2021

mo 24.5.2021 klo 10.00 protokollet, justerat 31.5.2021

mo 21.6.2021 klo 10.00 protokollet, justerat 30.6.2021

mo 30.8.2021 klo 10.00 protokollet, justerat 15.9.2021

mo 13.9.2021 klo 10.00 protokollet, justerat 23.9.2021

mo 25.10.2021 klo 10.00

mo 22.11.2021 klo 10.00

mo 20.12.2021 klo 10.00

Landskapsfullmäktiges möten

mo 14.6.2021 klo 10.30 protollet (Synligheten börjar den 14 juli 2021.)

mo 20.9.2021 klo 10.30

mo 13.12.2021 klo 10.30

Representantmöten

mo 27.9.2021 klo 10.30 föredragningslista 

Skärgårdskommissionen

12.1. kl 14 protokollet
18.3. kl 15protokollet

Kommissionen för språklig service