Landskapsstyrelsens möten

mo 25.1.2021 klo 10.00 protokollet justerat 8.2.2021

mo 1.3.2021 klo 10.00 protokollet, justerat 26.3.2021

mo 29.3.2021 klo 10.00 protokollet, justerat 10.4.2021

mo 26.4.2021 klo 10.00 föredragningslista

mo 24.5.2021 klo 10.00

mo 21.6.2021 klo 10.00

mo 30.8.2021 klo 10.00

mo 13.9.2021 klo 10.00

mo 25.10.2021 klo 10.00

mo 22.11.2021 klo 10.00

mo 20.12.2021 klo 10.00

Landskapsfullmäktiges möten

mo 14.6.2021 klo 10.30

mo 20.9.2021 klo 10.30

mo 13.12.2021 klo 10.30

 

Skärgårdskommissionen

12.1. kl 14 protokollet
18.3. kl 15protokollet

Kommissionen för språklig service