Landskapsstyrelsens möten

må 22.1.2018 kl 10.00 protokoll, justerat 24.1.2018
må 12.2.2018 kl 10.00 protokoll, justerat 14.2.2018
må 19.3.2018 kl 10.00 protokoll, justerat 23.3.2018
må 23.4.2018 kl 10.00 protokoll, justerat 26.4.2018
må 21.5.2018 kl 10.00 protokoll, justerat 26.5.2018
må 18.6.2018 kl 10.00 protokoll, justerat 25.6.2018
må 27.8.2018 kl 10.00 föredragningslista
må 24.9.2018 kl 10.00 föredragningslista
må 22.10.2018 kl 10.00 föredragningslista
må 19.11.2018 kl 10.00 föredragningslista
må 17.12.2018 kl 10.00 föredragningslista

 

Landskapsfullmäktiges möten

må 11.6.2018 kl 10.30 protokoll, justerat 21.6.2018
må 10.12.2018 kl 9.30 föredragningslista

Skärgårdskommissionen

 4.2.2018 kl 13.00 protokoll
12.4.2018 kl 13.00 protokoll

 

Kommissionen för språklig service
11.6.2018 föredragningslista

 

 Möteskalender 2017