Förtroendeorgan har en viktig roll i Egentliga Finlands förbunds arbete och olika förtroendeorgan fungerar med hjälp av över 200 förtroendemän.

Representantmöte (protokoll 21.8.2017)
Representantmötet väljer medlemmarna av landskapsfullmäktige och deras personliga ersättare.

Landskapets samarbetsgrupp MYR
Beslutar om riktlinjerna för utvecklingsprojekt och hur finansieringsramen uppdelas.

Kommittén för projektfinansiering HARA
Förbereder beslut som rör projektfinansiering och styr arbetet med landskapsöversikten och -programmet.

Markanvändningssektionen
Förbrederer landskapsplaner och annan miljöplanering i förbundet.

Skärgårdskommissionen
Fungerar som Egentliga Finlands skärgårdsområdes intressebevakare och behandlar ärenden gällande skärgården enligt skärgårdsprogrammet, som kompletterar landskapsprogrammet.

Kulturkommittén
Förstärker kulturidentiteten och utvecklar landskapsandan i Egentliga Finland.

Organet för språklig service
Utvecklar landskapets språkliga service på ett allmänt plan.

Revisionnämnden
Kontrollerar verksamhetsårets ekonomiska och administrativa effektivitet samt utarbetar en bedömningsrapport och en revisionsberättelse.