Kommissionen för språklig service utvecklar landskapets språkliga service på ett allmänt plan. Kommissionen tillsattes under våren 2010, eftersom de landskapsförbund som har både en- och tvåspråkiga medlemskommuner måste tillsätta ett organ för språklig service enligt regionutvecklingslagens 10 § 2 moment.

Medlemmar Suppleant
Hulden Heidi, ordf. Kälviäinen Anna-Kaisa
Nylund Mona, viceordf. Lehtonen Mona
Mikael Andersson Silvia Koski
Hellbom Mikael Ehrnström Birger
Pitkänen Kauko Nurmela Risto
Taxell Björn Kvist Mårten
Villanen Susan Ahonen Arja

 

Förbundets skärgårds- och landsbygdsombudsman Tapio Penttilä är kommissionens sekreterare och föredragande, tel. 0400 531 344