Markanvändningssektionen förbrederer landskapsplaner och annan miljöplanering i förbundet.
Sektionen ger åtgärdsförslag och utlåtanden som rör markanvändning, planering och miljöfrågor.
Om sektionen inte är enig förs ärendet till landskapsstyrelsen.

 
Medlemmar  Suppleanter
   
Rantasaari Juha, ordf. Huovinen Pentti
Halkilahti Jaakko Vuola Hanna
Heinonen Marko, vice ordf.    Alatalo Juuso
Lehtinen Riitta Jori Talvikki
Lindqvist Emma Rasi Jarmo
Rautanen Hannu Ratilainen Niina
Virolainen Anne-Mari      Forsblom Toni
   
föredragande  
   
Heikki Saarento  
   
sekreterare  
Erika Mäkeläinen