Revisionsnämnden arbetar enligt en kontrollplan de lagt upp. Revisionsnämnden och revisorn utvärderar och kontrollerar verksamhetsårets ekonomiska och administrativa effektivitet samt resultat. Revisionsnämnden utarbetar för sin del en bedömningsrapport och för revisionens del en revisionberättelse för landskapsfullmäktige.

 

Medlemmar 

Hällfors-Laaksonen Tuula, ordf.
Aaltonen Mira
Kuusisto Pekka
Lindström Jan vice ordf.

Suppleanter

Suominen Tuulia
Nyström Taina
Ylitalo Tuomas
Kurkilahti Pauli