MYRS bereder ärenden för landskapets samarbetsgrupp (MYR).

 

Medlemmar Nuotio Tarja, ordf. Egentliga Finlands förbund
  Partanen Petteri

Egentliga Finlands förbund

  Lauttamäki Salla-Maria Egentliga Finlands förbund
 

Högblom Esa

Egentliga Finlands förbund

 

Heinonen Sami

Egentliga Finlands förbund

 

Metsä-Tokila Timo vice ordf.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland

 

Mäkelä Timo

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland

 

Jaakonmäki Seppo

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland

 

 Puurunen Pekka

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland

 

Lammila Jyrki

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland

 

Koivukangas Minna

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland

 

Villa Mika

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland

 

Bryggman Carola

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

 

Huotari Tiina

Nylands förbund

 

 

 

Sakkunniga

Ranta-aho Kari

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland

 

Juvonen Timo

Egentliga Finlands förbund

     

Protokollförare

Roslakka Ville

Egentliga Finlands förbund