Kommissionen uppgift är att enligt det skilda skärgårdsprogrammet, som kompletterar Egentliga Finlands landskapsprogram, behandla ärenden som gäller verksamhetsområdets framtidsstrategi, riktlinjer och prioriteringar för kommande utvecklingsinsatser och utvecklingsresurser (nationell och EU-finansiering) samt att fungera som intressebevakare och samarbetskoordinator för Egentliga Finlands skärgårdsområde.

Medlemmar  Suppl.
Loukiainen Heidi, pj Kaita Janina
Wilson Daniel, vpj., Örtendahl Patrik
Bergman Ted Lindstedt Kim
Björklund Denina Björklöf Alice
Friis Christer Johansson Andreas
Gustafsson Åsa Häggblom Charlotta
Holmström Birgitta Edmark Ghita
Koskinen Sirpa Nieminen Tarja
Lauren Heli-Päivikki Lamberg Seppo
Liede Heikki Karimo Katri
Karlsson Jani Henriksson Roger
Nyman Nina Nurmela Risto
Saarinen Heikki Hörkkö Jari-Antti
Salminen Maarit Jaranti Mari
Salo Kari, Naantali Outinen Sari
Särkijärvi Helena Forssell Mia

 

Föredragande, sekreterare skärgårds- och landsbygdsombudsman
Sami Heinonen, tel. 0400 413 704

Stadga - kommissionens sammansättning och uppgifter (Ohjesääntö)

Skärgårdsprogrammets sammankoppling med det uppdaterade landskapsprogrammet 2018-2021

 
Saaristotoimikunta