Tjänsteinnehavarbeslut som fattas under veckan finns tillgängliga i det allmänna datanätet som regel den första arbetsdagen i följande vecka. Beslut ska avlägsnas från webbsidor efter 21 dagar.

Beslut på finska

Landskapsdirektörens beslut till påseende 30.3.2020

Regionutvecklingsdirektörens projektbeslut (Central Baltic) 18.3.2020

Intressebevakningsdirektörens beslut (betalning av CB statligt medfinansiering) till påseende 18.3..2020

Head of Managing Authoritys beslut Central Baltic) till påseende 18.3.2020

Anvisning för rättelseyrkande