Tjänsteinnehavarbeslut som fattas under veckan finns tillgängliga i det allmänna datanätet som regel den första arbetsdagen i följande vecka. Beslut ska avlägsnas från webbsidor efter 21 dagar.

Beslut på finska

Landskapsdirektörens beslut till påseende 13.9.2021

Landskapsdirektörens beslut till påseende 30.8.2021

Intressebevakningsdirektörens beslut (betalning av hällbar växt och livskraft i regionerna) till påseende 8.9.2021

Head of Managing Authoritys beslut till päseende 8.9.2021