Verksamhets-idé

• Vi utvecklar Egentliga Finland till en framgångsrik region, vars livskvalitet är den bästa.

• Vi ger stöd och direktiv till regionens aktörer för att uppnå regionens gemensamma mål och intressen.

• Vi främjar samarbetet mellan landskapets regioner och intressegrupper samt mellan landskapen i Finland. Vi är en känd äktör i Östersjöområdet.

 

Huvudsakliga ansvarsområden

Egentliga Finland är en samkommun bestående av 27 kommuner. Förbundet är landskapets strategiska planerare, regionutvecklare, landskapsplanläggare, intressebevakare och ansvarar för landskapets internationella relationer. Majoriteten av uppgifterna styrs av regionutvecklingslagen samt markanvändnings- och bygglagen.

 

Egentliga-Finlands förbund

• Ansvarar för landskapets utveckling tillsamannans med statens myndigheter
• Ansvarar för beredning av landskapsstrategin och landskapsplanen
• Bereder landskapsplanens verkställighetsplan tillsammans med de olika intressegrupperna
• Deltar i strukturerandet och verkställandet av det nationella struktursfondsprogrammet
• Främjar kommunernas regionala samarbete, regionernas samarbete och intressegruppernas samarbete
• Ansvarar för det egna förvaltningsområdets internationella ärenden och kontakter
• Samordnar bl.a. beredningen av regionala planer för utbildningsbehov, transportsystem, vatten- och avfallshantering samt beredningen av regionala planer för naturresurser och miljö
• Förvaltar Central Baltic Interreg V A –programmet 2014 – 2020 i uppdrag av medlemsstaterna (Finland, Ålands Sverige, Estland och Latvien)

 

Landskapsprogrammen och dess verkställighetsplaner utgör grunden för resultatstyrningsprocessen. Förbundet deltar i utarbetandet av Närings-, Trafik och Miljöcentralens (NTM) avtal. Årliga avtalsförhandlingar görs även med Regionförvaltningsverket (AVI). Egentliga Finlands förbund samarbetar med Södra Karelens, Tavastlands, Kymmenedalens, Päijänne-Tavastlands och Nylands förbund genom ELLI (Etelä-Suomen liitouma).

Egentliga Finlands servicecenter för hållbar utveckling och energi, VALONIA, arbetar tillsammans med förbundet.