Egentliga Finlands förbunds administration bereder och sammanställer landskapsstyrelsens och landskapsfullmäktiges mötesfördrag och protokoll. Administrationen ansvarar även för förbundets ekonomiska frågor och bereder förbundets årliga verksamhetsplan samt dess finansiella planering.