Med grundavtalet som godkänts av medlemskommunernas fullmäktige definieras samkommunen Egentliga Finlands förbunds juridiska ställning samt beslutsfattande och kapitalförvaltning. Det annat dokument som styr Egentliga Finlands förbunds verksamhet är förvaltningsstadgan.

I budgeten och ekonomiplanen godkänner landskapsfullmäktige årligen samkommunens operativa och ekonomiska mål samt bl.a. kommunernas avgiftsandelar.

Verksamhetsberättelsen är en del av samkommunens officiella bokslut, och i den ingår också budgetutfall, resultaträkning och balansräkning.

 

Ekonomi

Budget 2020 och ekonomiplan 2020-2022 (Talousarvio 2020 ja taloussunnitelma 2020-2022)

Verksamhetsberättelse och bokslut 2019(Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019)

Revisionsberättelse 2019  (Tilintarkastuskertomus 2019)

Bedömningsberättelse 2019(Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019)

 

Stadgar

Grundavtal 2015

Förvaltningsstadga 2017