Med grundavtalet som godkänts av medlemskommunernas fullmäktige definieras samkommunen Egentliga Finlands förbunds juridiska ställning samt beslutsfattande och kapitalförvaltning. Det annat dokument som styr Egentliga Finlands förbunds verksamhet är förvaltningsstadgan.

I budgeten och ekonomiplanen godkänner landskapsfullmäktige årligen samkommunens operativa och ekonomiska mål samt bl.a. kommunernas avgiftsandelar.

Verksamhetsberättelsen är en del av samkommunens officiella bokslut, och i den ingår också budgetutfall, resultaträkning och balansräkning.

 

Ekonomi

Preliminär budget 2020 och ekonomiplan 2020-2022 (Alustava talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2022)

Budget 2019 och ekonomiplan 2019-2020 (Talousarvio 2019 ja taloussunnitelma 2019-2020)

Revisionsberättelse 2018 (Toimintakertomus ja tilinpäätös 2018)

Revisionsberättelse 2018  (Tilintarkastuskertomus 2018)

Bedömningsberättelse 2018 (Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2018)

 

Stadgar

Grundavtal 2015

Förvaltningsstadga 2017