Lounaistieto är sydvästra Finlands regionala infotjänst - ett unikt nätverk, som utnyttjar öppna data till nytta för kommuner, organisationer och medborgare.

Lounaisieto delar öppen statistisk infomation och geodata, förmedlar information om olika aktörer i regionen, berättar om landskapets utveckling, miljöns tillstånd och aktuella händelser. Tjänsten erbjuder verktyg som kan användas av företag, organisationer, kommuner, myndigheter, medier och medborgare.

www.lounaistieto.fi

lounaistieto logo