Landskapets mål är att vara en viktig ort mellan Stockholm-St:t Petersburg-utvecklingsaxeln.

Egentliga Finlands förbund deltar aktivt i förverkligandet av EU:s Östersjöstrategi tillsammans med regionens övriga aktörer. Egentliga Finlands förbunds, Åbo stads och universitetens gemensamma kontor i Bryssel tar hand om intressebevakningen inom EU. Kontoret bevakar landskapets intressen inom finans- och marinpolitiska ärenden samt erbjuder olika informaitonstjänster och seminarier. Förbundet deltar även i Åbo-centrets (Turku keskus) verksamhet i S:t Petersburg.

Genom att delta i olika projekt, som stöder landskapets strategier, skapar man goda förutsättningar för att öka landskapets synlighet och chansen att knyta värdefulla kontakter runtom Östersjöområdet. Förbundet är Central Baltic Interreg 2014-2020 -programmets administrativa och attesterande organ samt resvisionsmyndiget.

Förbundet arbetar aktivt med att utveckla Östersjöområdet. Östersjösamarbetets uppgift är att verka som ett kontakt- och samarbetsorgan för samtliga områden kring Östersjön. Samarbetet täcker geografiskt Stockholms och Uppsala läns skärgårdsdelar, Ålands skärgårdskommuner samt Egentliga Finlands och Nylands skärgårdsområden. 

Den internationella verksamheten får ytterligare stöd av det offentiga informationscentret Europe Direct. Centret delar ut information om EU och är en del av Europeiska kommissionens informationsnätverk.

 

 

 eurooppa