Tyngdpunkten i Egentliga Finlands förbunds internationella samarbete ligger på Östersjöområdet. Förbundet deltar aktivt i verkställandet av Östersjöstrategin. Också Brysselkontoret deltar starkt i Östersjöområdets intressebevakning.

Förbundet förvaltar Central Baltic -programmet och förbundet deltar enligt dess förmåga också i andra internationella projekt som stöder landskapets utveckling.

Det internationella nätverket är ytterst viktigt: genom det breda nätverket kan förbundet verka och föra fram den egna regionens synvinkel på aktuella frågor samt hitta samarbetsparterns för internationella projekt.

Bilateralt samarbete

Egentliga Finland har bilateralt samarbetsavtal med Mecklenburg-Vorpommern i Tyskland, med Samfundet nordvästra Ryssland och med Pommerns vojvodskap i Polen. Samarbete sker dock också utan avtal, traditionellt med bl.a. Sverige och Estland.

Länkar:

EUSBSR - http://www.balticsea-region-strategy.eu/
CB - http://www.centralbaltic.eu/
CPMR - http://www.cpmr.org/
Smart Blue regions: www.smartblueregions.eu
BSC - http://www.balticseacommission.info/
Regionala kommittér - http://cor.europa.eu/fi/Pages/home.aspx
BSSSC - http://www.bsssc.com/
ERRIN - http://www.errin.eu/

kalliomeri

 

 

 

      

       

 

sbr logo coloured