Samarbetet med Ryssland och speciellt med området runt S:t Petersburg är mycket viktigt.  

Egentliga Finlands förbund var med och grundade Finland-husets Åbo kontor i S:t Petersburg tillsammans med Åbo stad och högskolorna.

Målet med verksamheten är att utveckla kunskapsbaserat samarbete, näringslivssamarbete samt kultur- och mediesamarbete.

I Åbo-centret finns kontorsutrymmen, verksamhetslokaler för praktikanter och kortvariga förvaringsutrymmen som är tillgängliga för samtliga samarbetspartners.  

Åbo-centret i S:t Petersburg

sekreterare, Irina Lapenkova
tel. +7 812 702 17 04 eller +7 931 340 85 88
e-post: office.turku-centre(at)turku.fi

Besöksadress:
Bolshaja Konjushennaja 8, 191186 S:t Petersburg

Postadress:
Åbo stad / Turku Centre
PB 83 FIN-53501, Villmanstrand

 

 pietaritoimisto