Målet med landskapets intressebevakning och samarbete är att bevaka Egentliga Finlands förmåner både nationellt och internationellt, fungera som informationsförmedlare mot kommunerna och landskapets riksdagsledamöter, marknadsföra landskapet samt värna om landskapsandan.

Förbundet listar årligen upp budgetmässiga mål, som främjas genom regelbundna kontakter med riksdagsledamöter och andra beslutsfattare. 

Goda kontakter till olika aktörer är nyckeln till effektiv intressebevakning. Ett viktiga samarbetsorgan är Landskapets samarbetsgrupp (MYR). Systematiskt samarbete sker också i skärgårds- och kulturfrågor. Förbundet ordnar diskussionsdagar och seminarier för kommunledningen. Egentliga Finlands förbunds, Åbo stads och universitetens gemensamma kontor i Bryssel tar hand om intressebevakningen inom EU. Åbo centret (Turku keskus) bevakar Egentliga Finlands intressen och förmåner i S:t Petersburg.

kasitie www