Kulturkommitténs uppgift är att stärka kulturidentiteten i Egentliga Finland och skapa en modern landskapsanda, som grundar sig på regionens historiska traditioner. Identiteten förstärks bl.a. genom att göra landskapssymbolerna kända och skapa produkter av dem. Exempel på detta är vimpeln som bär landskapets vapen och strömmingsformade reflex.

Samarbetspartners är bl.a. aktörerna som förvaltar arvet efter kulturhuvudstadsåret 2011, Egentliga Finlands konstkommission, landskapens och kommunernas kulturansvariga samt regionens museer och konstinrättningar. Man samarbetar också med Finlands hembygdsförbund och landskapets hembygdsföreningar. 

 

 

 

 

 

IMGP2496