Egentliga Finlands förbund delar årligen i december ut Auroramedaljen åt en person, organisation eller myndighet som verkat förtjänstfullt för landskapets vetenskap, konst eller annan kulturverksamhet.

Medaljen kan också ges till en person som är hemma från landskapet, som förtjänstfullt bidragit i nationell kulturverksamhet.

Förslag till medaljmottagare kan ges av Egentliga Finlands förbunds medlemskommuner, och av organ, samfund eller person som arbetar för landskapets kultur.

Förslagen behandlas av Egentliga Finlands förbunds kulturkommitté, och beslutet fattas av Egentliga Finlands förbunds landskapsstyrelse.

Mellan åren 1977 till 2000 har flera medaljer delats ut. Från och med år 2000 delas medaljen ut en gång per år.

 

VEM ÄR VÄRD AURORA-MEDALJEN? SKICKA OSS DITT FÖRSLAG!

År 2017 delas det ut flera Aurora-medaljer Finland 100 -året till ära. Skicka oss ditt förslag via Lyyti senast 28.9.2017.

 

Mottagare av Auroramedaljen på 2010-talet

12.12.2016
90. Dockteaterkonstnär, Teaterchef Timo Väntsi, Åbo

7.12.2015
89. Cirkuskonstnärerna Pauliina Räsänen och Slava Volkov, Gustavs

8.12.2014
88. Kultursekreterare Juhani Heinonen, Loimaa

2.12.2013
87. Dansteater Eri, Åbo

10.12.2012
86. Uppträdande artist Michael Monroe, Åbo

12.12.2011
85. Huvudredaktör Riitta Monto, Åbo

13.12.2010
84. Teaterdirektör Mikko Kouki, Åbo

 

Hela listan

auroramitali