Egentliga Finlands förbund delar årligen ut Auroramedaljen åt en person, organisation eller myndighet som verkat förtjänstfullt för landskapets vetenskap, konst eller annan kulturverksamhet.

Medaljen kan också ges till en person som är hemma från landskapet, som förtjänstfullt bidragit i nationell kulturverksamhet.

Förslag till medaljmottagare kan ges av Egentliga Finlands förbunds medlemskommuner, och av organ, samfund eller person som arbetar för landskapets kultur.

Förslagen behandlas av Egentliga Finlands förbunds kulturkommitté, och beslutet fattas av Egentliga Finlands förbunds landskapsstyrelse.

Mellan åren 1977 till 2000 har flera medaljer delats ut. Från och med år 2000 delas medaljen ut en gång per år.

År 2017 delades det ut flera Aurora-medaljer Finland 100 -året till ära.

 

Mottagare av Auroramedaljen på 2010- och 2020-talet

2.7.2021
97. Finlands Lantbruksmuseum Sarka, Loimaa

26.10.2020
96. Verkställande direktör Liisa Ketomäki, musikfestivalen Åbo musikfestspel, Åbo

 

9.12.2019
95. Kalevala, Åbo Svenska Teater, Åbo

10.12.2018
94. Byggnadsforskare Eija Suna, Åbo

11.12.2017
93. Museichef Laura Luostarinen, Salo
92. Konstnär Johanna Oras, Koski tl
91. Turkuseura - Åbosamfundet

12.12.2016
90. Dockteaterkonstnär, Teaterchef Timo Väntsi, Åbo

7.12.2015
89. Cirkuskonstnärerna Pauliina Räsänen och Slava Volkov, Gustavs

8.12.2014
88. Kultursekreterare Juhani Heinonen, Loimaa

2.12.2013
87. Dansteater Eri, Åbo

10.12.2012
86. Uppträdande artist Michael Monroe, Åbo

12.12.2011
85. Huvudredaktör Riitta Monto, Åbo

13.12.2010
84. Teaterdirektör Mikko Kouki, Åbo

 

Hela listan

auroramitali