Kulturkommittén förstärker kulturidentiteten och utvecklar den moderna landskapsandan i Egentliga Finland i enlighet med historiska traditioner samt utvecklar samarbetet med Hembygdsförbundet, Egentliga Finlands byar rf och regionen hembygdsföreningar.

Kulturkommittén lämnar årligen förslag om en person, ett samfund eller en myndighet som förtjänstfullt verkat inom vetenskap, konst eller annat kulturarbete i Egentliga Finland för att motta landskapets kulturpris, Aurora-medaljen.

Medlemmar i Egentliga Finlands kulturkommitté:

Björkman John, Egentliga Finlands landskapsmuseum

Heikura Marko, Salo

Mehtonen-Rinne Hanna, Kimitoön

Lilja-Viherlampi, Liisa-Maria, Åbo yrkeshögskolan

Myllynen Taina, Pöytis

Parkkola Timo, Humak

Saari Sirpa,  Visit Turku

Sartes Minna, Åbo

Sjöström Anne, Nådendal

Terho Henri, Centret för konstfrämjande

Vehmas Jukka,  Letala

Henri Terho valdes till kulturkommitténs ordförande.

Kulturkommitténs sekreterare är specialplanerare Katri Koivisto, p. 0400 251 771 katri.koivisto (at)varsinais-suomi.fi

kaakeliuuni