I april 2015 godkände landskapsstyrelsen Egentliga Finlands kulturstrategi, som omfattar åren 2015–2025 och behandlar fyra teman:

• Ansvarsfullhet: Kultur skapar välstånd genom livet
• Samarbetsfärdigheter: Kulturgärningar tillsammans
• Nåbarhet: Kulturen tillhör alla
• Resurssmarthet: Fart på den kreativa ekonomin

I strategin behandlas bl.a. landskapets kreativa branscher, kommunernas kulturservice, konstutbildning, evenemang, kulturens nåbarhet, barnkultur och kreativ ekonomi. Dess struktur motsvarar Egentliga Finlands landskapsstrategi. Gemensamma teman i båda strategierna är partnerskap och de fyra teman som nämns ovan. I båda fallen fortsätter det praktiska arbetet i form av partnerskapsträffar.

Kulturstrategins bilaga 6.2.1 (på finska) listar upp kulturverksamheten i landskapet. Skicka in uppgifter om ny kulturverksamhet via e-post. 

Tilläggsuppgifter:
Specialplanerare Katri Koivisto, p. 0400 251 771 katri.koivisto (at)varsinais-suomi.fi

kulttuurifoorumi logo

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Egentliga Finlands kulturstrategi 2015-2025 (Varsinais-Suomen kulttuuristrategia 2015-2025)

Länkar (Kulttuuristrategian liitteet)