I Egentliga Finland är livskvaliteten den bästa. Ett framgångsrikt och välmående landskap byggs med samarbete och partnerskap.
 
Landskapsstrategin är ett dokument för regional utveckling som styr landskapsmyndigheternas verksamhet och bland annat projektfinansiering.
Den presenterar särdrag, styrkor och hotfaktorer i vårt landskap och definierar vår vision, våra värderingar och mål. I landskapsstrategin förenas landskapsprogrammet och landskapsöversikten, vilka föreskrivs i lag.
 
Egentliga Finlands landskapsfullmäktige godkände den nuvarande landskapsstrategin för Egentliga Finland den 16 juni 2014. Strategin är förberedd av Egentliga Finlands Förbund i ett mycket omfattande samarbete med myndigheter, kommuner, läroanstalter och organisationer.
 
Landskapsstrategins vision är: ”I Egentliga Finland är livskvaliteten den bästa. Ett framgångsrikt och välmående landskap byggs med samarbete och partnerskap.” Partnerskap samlar folk, företag, läroanstalter, utvecklare, organisationer och alla andra aktörer från landskapet att jobba tillsammans. Strategins fyra spetsvärderingar som styr vårt gemensamma arbete till år 2035+, är:
 
  • Ansvarsfullhet – framtiden formas av valen nu
  • Samarbetsfärdigheter – tillsammans överskrids gränser
  • Tillgänglighet - lättillgänglig port till Östersjön
  • Resurssmarthet – innovativt föregångarskap


I landskapsstrategin förenas landskapsöversikten som anger den eftertraktade utvecklingen av landskapet fram till 2035+ och landskapsprogrammet som utarbetas vart fjärde år och som innehåller en plan för hur målen ska nås. Egentliga Finlands landskapsprogram 2018–2021 har godkänts på landskapsfullmäktiges sammanträde den 11 december 2017.

Egentliga Finlands Partnerskapsforum är ett verktyg och nätverk för aktörer i Egentliga Finland som genomför målen i landskapsstrategin: ett fönster till samarbetet, verksamhetsformer och samarbetsstrukturer i landskapet och initierar samtidigt samarbete i Egentliga Finland. Partnerskapsbarometern är en uppföljningsmetod för förverkligandet av övergripande effektmål i landskapsstrategin.

  
 

Tillägsinformation:
regionutvecklingsdirektör Tarja Nuotio
tel. +358 40 506 3715

planeringsdirektör Heikki Saarento
tel. +358 40 720 3056

näringslivschef Petteri Partanen
tel. +358 40 776 0630

specialplanerare Salla-Maria Lauttamäki
puh. +358 40 520 0761


e-post: förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi

 

maakuntastrategia ruotsi kansi2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsstrategin och
landskapsprogram 2018-2021 i ett nötskal:

Landskapsprogrammet i ett ntskal