Partnerskapsbarometern betraktar förverkligandet av partnerskapsarbetet.

Partnerskapsbarometern (kumppanuusbarometri) är den främsta kontrollmekanismen för landskapsstrategins mål. Landskapets huvudaktörer förbereder tillsammans ett frågeformulär, som grundar sig på landskapsstrategins värderingar och mål. Barometern betraktar också hur partner tycker partnerskapsforumet fungerar.

Med hjälp av partnerskapsbarometern kan man granska landskapets utveckling och förverkligandet av åtgärderna i landskapsstrategin. Granskningen grundar sig på landskapsstrategins mål, och bedöms enligt de deltagande aktörernas åsikter om hur åtgärderna framskrider. I partnerskapsbarometern bedöms den nuvarande och framtida utvecklingen.
 

Tilläggsinformation:
chef för informationstjänster, Antti Vasanen
tel. +358 50 410 2294

e-post: förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi

 

 Partnerskapsbarometern (på finska): 

        Partnerskapsbarometern 2016

Partnerskapsbarometern 2015 

Partnerskapsbarometern 2014