Partnerskapsforum initierar samarbete i Egentliga Finland!

Egentliga Finlands partnerskapsforum (Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumi) är ett verktyg och nätverk för aktörer i Egentliga Finland som genomför målen i landskapsstrategin: ett fönster till samarbetet, verksamhetsformerna och samarbetsstrukturerna i landskapet och initierar samarbetet i Egentliga Finland.

Partnerskapsforumet består av arbetsgrupper, samarbetsnätverk och många aktiva aktörer i landskapet. Det ökar antalet möten där genomförandet av landskapsprogrammet främjas, nätverk med aktörer skapas och förstärks, söker nya verksamhetssätt och utnyttjar och utvecklar befintliga verksamhetssätt. Partnerskapsforumet samlar ihop öppna data och aktörerna med målet att uppnå mer tillsammans.

Landskapsförbundet stödjer arbetet genom att initiera samarbetet, lyfta fram partnerskapsmöjligheter och utveckla partnerskapsforumet tillsammans med nätverken. Det granskar förverkligandet av åtgärderna i landskapsstrategin med hjälp av partnerskapsbarometer. Partnerskapsforumet hittar du för tillfället i Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumi (på finska). Aktuella partnerskapsteman kan du följa också via Egentliga Finlands Facebook-sidor och med #vskumppanuus.

Hitta din plats och komplettera nätverket – välkommen med!

Tilläggsinformation:

specialplanerare Salla-Maria Lauttamäki
puh. +358 40 520 0761

e-post: förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi

 

Modellen beskriver utvecklande partnernätverk som bildas av aktörer samt tillhörande temahelheter som indentifieras i landskapsstrategin och landskapsprogrammet. 

Partnerskapsforum model