Planeringens utgångspunkt är att förverkliga markanvändnings- och bygglagens intentioner på landskapsnivå. Dess mål är att öka landskapets dragningskraft och att främja en balanserad utveckling. Vid fastställandet av planeringsmålen samordnas kommunernas utvecklingsbehov med de nationella målen. Planeringen skapar förutsättningar för god bostadsmiljö och livskvalitet.

Landskapets utvecklingsmål och regionstruktur framgår i landskapsöversikten. Landskapsplaneringens syfte är att specificera och förverkliga landskapets strategiska mål och utgör därmed ramen för markanvändningen. Trafiksystemet, som också hör till landskapets utvecklingsområden, utvecklar regionens operativa struktur.

Aktivt deltagande i projekt och samarbete med de olika sektorerna bidrar till att landskapet kan uppnå de gemensamma målen, producera nödvändig information för utvecklandet av landskaps- och regionplaneringen (Lounaispaikka) samt ge stöd åt landskapets aktörer om miljömässigt ansvarstagande (Valonia).

suunnittelu_ja_kaavoitus